Democraten Soest Natuurlijk

Berichten van admin

bestemmingsplan Peter van den Breemer...

bestemmingsplan Peter van den Breemerweg: Waarom?

Wijziging bestemmingsplan Peter van den Breemerweg: Waarom? Dinsdag 3 april vond het een informatieavond plaats over de mogelijke bedrijfsverplaatsing van het agrarische bedrijf van de heer van Dorresteijn van de Insingerstraat naar de Peter van de Breemerweg. Desbetreffende boer wil graag een bestemmingswijziging van de kavel van 1 hectare, zodat hij daar een boerderij met […]

Verkiezingen

Verkiezingen

Beste allemaal, Gisteren heeft DSN 1 zetel bemachtigd in de Soester gemeenteraad. We hebben 4,56% van de stemmen behaald, oftewel 991 mensen die hebben gekozen voor DSN. Dat is  10% meer dan vier jaar geleden.  Met deze zetel kunnen wij écht groen Soest de aankomende vier jaar vertegenwoordigen en daar gaan we ons best voor doen! Wij […]

écht groen

écht groen

Stem DSN lijst 11 – het enige écht groen Groen is een van de belangrijkste kenmerken van Soest. Het maakt ook het wonen hier zo fijn. Alle partijen roepen dit in de aanloop naar de verkiezingen, maar in de praktijk handelen ze er vaak niet naar. Dat zie je terug in soepele kapvergunningen van het […]

Korte brinkweg 51

Korte brinkweg 51

Maandag 12 maart vond een speciaal ingelaste raadsvergadering plaats over Korte Brinkweg 51 – de langhuisboerderij op de hoek met de Stadhouderslaan. Dit gemeentelijk monument is jarenlang zwaar veronachtzaamd en daardoor ernstig in verval geraakt. Volledig herstel zou volgens de huidige eigenaar alleen gefinancierd kunnen worden door er 6 woningen bij te bouwen. DSN heeft […]

Regenboog Stembusakkoord gesloten

Regenboog Stembusakkoord gesloten

Op 15 maart hebben wij het Regenboog stembusakkoord ondertekent! Wij, samen met Groenlinks, D’66 en LTR hebben handtekeningen gezet op het Regenboog stembusakkoord. Het akkoord is opgesteld door COC midden-nederland en is bedoeld om vanuit de gemeente de leefbaarheid voor de LHBT+ gemeenschap te verbeteren. Samen met deze andere partijen gaan wij daar dus hard ons […]

Vragen rondom schaatsen op Peter̵...

Vragen rondom schaatsen op Peter’s baan

DSN heeft vragen gesteld rondom de sluiting van de Peters baan. Helaas kon de Peters baan met de vrieskou afgelopen week niet in gebruik worden genomen, vanwege contracten. had dit niet iets soepeler gekund? vragen Petersbaan

beantwoording op vragen rondom kermis...

beantwoording op vragen rondom kermis soesterberg

Het college van B&W heeft onlangs onze vragen over het niet-doorgaan van de kermis Soesterberg beantwoord. Belangrijkste uitkomst is dat er in de toekomst zeker plek is voor de kermis in het dorpshart. Dit jaar echter vormden de bouwwerkzaamheden een té groot obstakel voor de Paaskermis. Beantwoording art. 46 vragen DSN inzake kermis Soesterberg

Motie Natuurbegraven

Motie Natuurbegraven

Democraten Soest Natuur heeft de motie om geen natuurbegraafplaatsen mogelijk te maken in Soest mede ondertekent. Wij vinden dit belangrijk, omdat ‘natuurbegraven’ helemaal niet ‘natuurlijk’ is, aangezien er gebiedsvreemd ‘materiaal’ in de grond wordt ingebracht. Daarnaast gaat natuurbegraven gepaard met onder andere uitbreiding van infrastructuur en gebouwen, begrafenisactiviteiten en verkeersbewegingen. De motie kreeg na een […]

Motie Statiegeldalliantie

Motie Statiegeldalliantie

Democraten Soest Natuurlijk heeft een motie ingediend om de gemeente Soest aan te laten sluiten bij de statiegeld alliantie. Door invoering van statiegeld kunnen we een eind maken aan een heleboel rotzooi op straat en dus aan de grote ergernis over zwerfafval. Bovendien draagt het bij aan het terugdringen van de drijvende vuilnisbelten (plastic soep) […]

Stop de bouw van windmolen op land

Stop de bouw van windmolen op land

DSN steunt het burgerinitiatief om de bouw van windmolens op het land te stoppen. Windturbines veroorzaken grote overlast door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Daarnaast tasten ze het open landschap aan en zijn ze schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Er is bovendien geen enkele reden meer om windturbines op land te bouwen. […]