Skip to main content

SOEST HIJST REGENBOOGVLAG OP COMING OUT ...

SOEST HIJST REGENBOOGVLAG OP COMING OUT DAG

Vijf jaar ná de eerste vragen van DSN aan het college van B&W over het hijsen van de Regenboogvlag op internationale Coming Out Dag is het zondag 11 oktober 2020 eindelijk zover: dan hangt dit internationale symbool voor LHBTIQ’s ook op het gemeentehuis van Soest! Burgemeester Rob Metz heeft eerder deze week daartoe besloten in […]

Lijst DSN bekend!

Lijst DSN bekend!

Wij willen uw stem in de raad zijn! De leden van Democraten Soest Natuurlijk hebben Yolande Gastelaars gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Zij zet haar ruime ervaring in de lokale politiek ook de komende vier jaar graag in voor Soest en Soesterberg. Sámen met de twaalf anderen, die zich verkiesbaar […]

Twee nieuwe fractieassistenten voor DSN

Twee nieuwe fractieassistenten voor DSN

Twee nieuwe fractieassistenten voor DSN: Holger van Gorkum en Angelique van Zuilen-van Oostrum Burgemeester Rob Metz heeft vrijdag 22 december 2017 tijdens een officiële bijeenkomst in het gemeentehuis twee nieuwe fractieassistenten van Democraten Soest Natuurlijk (DSN) geïnstalleerd: Holger van Gorkum en Angelique van Zuilen-van Oostrum. Beiden hebben heel veel zin in hun nieuwe taak. Ze […]

Beleid LHBT+ nav initiatiefvoorstel DSN

Daar ligt ‘ie dan: het voorstel LHBT+ waarmee het college wordt gevraagd een programma op te stellen, waardoor LHBTI-inwoners zich gehoord, gezien en gesteund voelen. Dit voorstel is het resultaat van het initiatiefvoorstel van DSN om jaarlijks de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen. Dat voorstel haalde het niet, maar LHBT stond daarmee wel in […]

DSN legt Kadernota langs participatielad...

Voor ons ligt de Kadernota 2018, het discussiekader voor de beleidsrichting en –doelen voor de programmabegroting 2018-2021. We hebben deze langs de participatieladder gelegd en dat heeft nogal wat vragen en opmerkingen opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld bij programma 2 Verkeer en vervoer. De parkeerproblemen in Soestdijk zouden zo groot zijn dat er 200 tot 250 extra […]

Stapje voor stapje naar transparantie

OPENBAARHEID VAN BESTUUR Openbaarheid van bestuur … het is iets wat ons na aan het hart ligt. In mei 2016 hebben we als DSN al schriftelijke vragen gesteld over het aantal Wob-verzoeken in Soest en in februari 2017 hebben we met een zogeheten motie ‘Vreemd de orde van de dag’ geprobeerd om geheimhouding van stukken […]

KADERNOTA: OP WEG NAAR 2017

Gisteravond heeft de raad de Kadernota 2017 besproken. Daarin verwoordt het college haar wensen en doelen voor volgend jaar. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de financiële situatie van de gemeente evenals de financiële consequenties van dat ‘wensenlijstje 2017’. Zo’n bijeenkomst van gisteravond is eigenlijk gelijk aan een ‘rituele dans’: het is ieder jaar hetzelfde. Wat […]

LOONT ONTDUIKEN IN SOEST?

Door de berichtgeving in de lokale kranten op en rondom 1 april jl. over de afschaffing van het ruiterbewijs en de invoering van de ruiterpenning, dachten we in eerste instantie aan een goede grap. Maar het tegendeel blijkt waar: doordat ruiters in groten getale het in Soest verplichte ruiterbewijs ad € 76 NIET aanschaffen, komt […]

HET POLITIEKE JAAR VAN DSN

De fractie van DSN is in 2015 in totaal 11 maal bij elkaar geweest om actuele ontwikkelingen, lopende zaken, vragen uit de samenleving alsmede raadsbijeenkomsten te bespreken. Daarnaast vond tussentijds regelmatig overleg plaats tussen fractievoorzitter en fractieassistenten c.q. -leden. De website en Facebookpagina van DSN zijn bijgehouden door Ingrid Koomen-Beerman en Yolande Gastelaars.   Hieronder […]

WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR – Wob. Seri

Eind januari hebben we schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over de Wet Openbaarheid van Bestuur. We wilden weten hoeveel Wob-verzoeken er in de afgelopen 5 jaar zijn ingediend, welke onderwerpen/besluiten die Wob-verzoeken betreffen en hoe daarop besloten is door het college (afgewezen dan wel gehonoreerd en waarom).   Onze vragen waren aanleiding […]