Skip to main content

Week van de Omgeving:

Week van de Omgeving:

Hoe om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering? Deze week organiseert de gemeente de Week van de Omgeving (zie ook: www.omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl ), waarin de vraag centraal staat wat voor gemeente we willen zijn en hoe onze gemeente er in 2040 uit moet zien. Er komen tal van relevante onderwerpen aan bod in meer dan […]

RAAD SOEST STEMT IN MET VUURWERKVERBOD

RAAD SOEST STEMT IN MET VUURWERKVERBOD

De gemeenteraad heeft gisteravond besloten om het afsteken van vuurwerk in heel Soest te verbieden. Soest is de eerste gemeente in de provincie Utrecht die een vuurwerkverbod invoert en de raad loopt daarmee vooruit op de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. DSN is blij met dit besluit, hoewel we ons realiseren dat handhaving lastig zal […]

Ingrijpende kap langs fietspad achter Tu...

Ingrijpende kap langs fietspad achter Turfstreek

De gemeente heeft zichzelf vergunning verleend voor de kap van 49 elzen, 12 berken, 3 eiken, 3 Servische sparren, 2 fijnsparren en 1 esdoorn in de groenstrook naast het fietspad achter Turfstreek 213 – 251. De reden hiervoor? Achterstallig onderhoud en de wens om de oorspronkelijk cultuurhistorisch waardevolle hakhoutwal in ere te herstellen. Niet mis mee, […]

4 lindes gered!

4 lindes gered!

  Mooi nieuws voor vier linden aan de Beatrixlaan: de monumentale bomen mogen voorlopig niet gekapt worden van de rechter! De bezwaarschriftencommissie had dit vorig jaar ook al gezegd na bezwaar van omwonenden, maar het college had dat advies achteloos terzijde geschoven. Ook DSN heeft twee maal schriftelijke vragen over de kapvergunning en de gang […]

LOP, RRV en Oude Tempel

LOP, RRV en Oude Tempel

LOP, RRV en Oude Tempel: daar gaat ons groen! Gisteravond stonden er een paar stevige kluiven op het menu van de opiniërende raad, zoals: de Verkenning Landschap- en Natuurontwikkelingsplan (LOP), de Regionale Ruimtelijke Visie (RRV) en het bestemmingsplan Oude Tempel Soesterberg. Landschap- en Natuurontwikkelingsplan LOP Voor het LOP pleitten wij voor Ambitie A: Soest maken […]

B&B met theehuis op Jachthuislaan

De fractie van DSN heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de plannen voor een B&B, theehuis en vergaderlocatie in boerderij Eyckendal op de hoek van de Jachthuislaan/Koningsweg/Biltseweg. Het college zou daar volgens bericht in de Gooi- en Eemlander medewerking aan willen verlenen. DSN vraagt zich af of dat wel zo verstandig is. Zo’n initiatief trekt […]

Gemeente wil gezonde beuken Scalmeijerpa...

De gemeente heeft zichzelf vergunning verleend voor de kap van 6 kolossale, gezonde beuken op het Scalmeijerpad. De reden daarvoor? Volgens de afdeling is ‘de veiligheid in het geding vanwege wortelopdruk’. De fractie van DSN vraagt zich af of de gemeente hier niet een veel te gemakkelijke weg kiest. Zoals op de foto te zien […]

GOED UILENJAAR VOOR SOEST

De uilenwerkgroep van het IVN heeft ‘t dit jaar behoorlijk druk met alle nieuwe uilskuikens, die in Soest geboren worden. Zo zijn er gisteravond bijvoorbeeld twee kerkuiltjes geringd, terwijl in de afgelopen weken al tien jonge steenuiltjes en meerdere kerk- en bosuilen zijn geringd. En ook de komende weken staan er nog diverse ringsessies op […]

Kaalslag in het broedseizoen – deel 2:

Kaalslag in het broedseizoen – deel 2: SOEST HEEFT LAK AAN VUISTREGEL  In april jl. hebben we schriftelijke vragen gesteld over de kaalslag aan de Dr. de Voslaan. Daar werden in een keer midden in het broedseizoen in opdracht van de gemeente bomen en bosschages verwijderd, omdat er later dit jaar een wadi aangelegd moet […]