Skip to main content

Algemene beschouwingen: DSN mist balans ...

Algemene beschouwingen: DSN mist balans in begroting 2021

Donderdag 29 oktober 2020 stond de gemeentebegroting voor 2021 op de raadsagenda. Dit keer vanwege corona géén algemene beschouwingen en debat in de raadszaal, maar een virtueel treffen via ZOOM. Hieronder de integrale tekst zoals die door onze fractievoorzitter Yolande Gastelaars is uitgesproken: Zoet, zuur, zout, bitter en umami …. wie wel eens naar een […]