Skip to main content

En er komt wéér een onderzoek Van Dorres

En er komt wéér een onderzoek Van Dorresteijn ..

Moet je nu wél of niet nog een keer gaan uitzoeken of de Soester agrariër André van Dorresteijn met een kleiner bedrijf aan de Peter van den Breemerweg kan overleven? Of moet je hem gaan helpen zijn familiebedrijf buiten Soest te vestigen? Deze vragen stonden gisteravond centraal in de besluitvormende raad over (zoals het formeel […]

Ingrijpende kap langs fietspad achter Tu...

Ingrijpende kap langs fietspad achter Turfstreek

De gemeente heeft zichzelf vergunning verleend voor de kap van 49 elzen, 12 berken, 3 eiken, 3 Servische sparren, 2 fijnsparren en 1 esdoorn in de groenstrook naast het fietspad achter Turfstreek 213 – 251. De reden hiervoor? Achterstallig onderhoud en de wens om de oorspronkelijk cultuurhistorisch waardevolle hakhoutwal in ere te herstellen. Niet mis mee, […]

GROEN IS ONMISBAAR …

GROEN IS ONMISBAAR …

Groen is onmisbaar voor wateropvang, voor het tegengaan van hitte stress, voor gezondheid, welbevinden en sociale contacten, voor bewegen, voor luchtkwaliteit en nog veel meer. Kortom: bomen en biodiversiteit zijn onmisbaar voor een gezonde leefomgeving.

NESTKASTJES I.P.V. GIF

NESTKASTJES I.P.V. GIF

De gemeente Putten geeft dit jaar nestkastjes weg aan inwoners die mee willen helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups. Wij vinden dit een prachtig initiatief, dus hebben we wethouder Aukje Treep inmiddels gevraagd om in Soest hetzelfde te gaan doen. De wethouder, die in Soest onder meer verantwoordelijk is voor natuurontwikkeling en openbare ruimte, […]

DEMOCRATIE IN CORONATIJD

DEMOCRATIE IN CORONATIJD

Het coronavirus beheerst inmiddels ieders leven en vrijwel niets gaat meer zoals daarvoor. School, werken, winkelen, uitgaan, doktersafspraken, begrafenissen, kerkdiensten, openbaar vervoer, reizen, wandelen, bruiloften, partijen, herdenken etc. etc. – alle zaken die eerder zo vanzelfsprekend waren, staan stil, worden anders ingevuld of zelfs gecanceld. Het coronavirus heeft natuurlijk ook grote invloed op politiek en […]

120.000 euro om rubbergranulaat op de ve...

120.000 euro om rubbergranulaat op de velden te houden!

Elk jaar verdwijnt er zo’n 720.000 kg rubbergranulaat (die korrels waarmee kunstgrasvelden worden ingezaaid) in het milieu. Die korrels bevatten kankerverwekkende stoffen en giftige zware metalen, die schadelijk zijn voor het milieu; alle organismen in de grond en zelfs het grondwater kan daardoor vervuild en aangetast raken. Er is dan ook sprake van milieuverontreiniging en […]

Gemeenteraad in corona-opstelling

Gemeenteraad in corona-opstelling

De besluitvormende raadsvergadering van gisteravond vond plaats in corona-opstelling: géén publiek op de tribune en in afgeslankte vorm omdat 10 van de 29 raadsleden zich hadden afgemeld om elk risico op besmetting te vermijden. De wél aanwezige bestuurders zaten op de voorgeschreven anderhalve meter van elkaar.De ingekorte agenda werd in rap tempo afgehandeld. De vergadering […]

Zeer geslaagde, goed bezochte info-midda...

Zeer geslaagde, goed bezochte info-middag over 5G: vloek of zegen?

Een goed gevulde filmzaal bij Artishock, inspirerende sprekers en betrokken bezoekers: zie hier het resultaat van de 5G-informatiemiddag die Democraten Soest Natuurlijk (DSN) samen met Amersfoort Alert op Straling afgelopen zaterdag organiseerde. In het drie uur durende programma werden alle facetten van de nieuwe technologie behandeld. Zo sprak Robin Dorsman (senior consulent bij Intermedius met […]