Skip to main content

120.000 euro om rubbergranulaat op de ve...

120.000 euro om rubbergranulaat op de velden te houden!

Elk jaar verdwijnt er zo’n 720.000 kg rubbergranulaat (die korrels waarmee kunstgrasvelden worden ingezaaid) in het milieu. Die korrels bevatten kankerverwekkende stoffen en giftige zware metalen, die schadelijk zijn voor het milieu; alle organismen in de grond en zelfs het grondwater kan daardoor vervuild en aangetast raken. Er is dan ook sprake van milieuverontreiniging en […]

Gemeenteraad in corona-opstelling

Gemeenteraad in corona-opstelling

De besluitvormende raadsvergadering van gisteravond vond plaats in corona-opstelling: géén publiek op de tribune en in afgeslankte vorm omdat 10 van de 29 raadsleden zich hadden afgemeld om elk risico op besmetting te vermijden. De wél aanwezige bestuurders zaten op de voorgeschreven anderhalve meter van elkaar.De ingekorte agenda werd in rap tempo afgehandeld. De vergadering […]

Zeer geslaagde, goed bezochte info-midda...

Zeer geslaagde, goed bezochte info-middag over 5G: vloek of zegen?

Een goed gevulde filmzaal bij Artishock, inspirerende sprekers en betrokken bezoekers: zie hier het resultaat van de 5G-informatiemiddag die Democraten Soest Natuurlijk (DSN) samen met Amersfoort Alert op Straling afgelopen zaterdag organiseerde. In het drie uur durende programma werden alle facetten van de nieuwe technologie behandeld. Zo sprak Robin Dorsman (senior consulent bij Intermedius met […]

informatiebijeenkomst 5G: VLOEK OF ZEGEN...

informatiebijeenkomst 5G: VLOEK OF ZEGEN?

Zaterdagmiddag 22 februari organiseert Democraten Soest Natuurlijk (DSN) in samenwerking met Amersfoort Alert op Straling een informatiebijeenkomst over het nieuwe 5G netwerk, dat dit jaar zal worden uitgerold. De voordelen van dit supersnelle internet zijn evident: zelfrijdende auto’s, artsen die over de hele wereld kunnen opereren, robotisering en tal van slimme technieken, waardoor allerlei apparaten […]

Fractie-assistent Holger van Gorkum

Fractie-assistent Holger van Gorkum

Vrijdag 24 januari jl. is Holger van Gorkum (weer) geïnstalleerd als fractie-assistent van DSN. Hij neemt de plaats over van Angelique van Zuilen, die helaas wegens te drukke werkzaamheden heeft moeten besluiten na twee jaar haar werk voor de fractie neer te moeten leggen. Angelique blijft gelukkig wel op de achtergrond actief voor DSN en […]

Politiek kan niet zonder maatschappelijk...

Politiek kan niet zonder maatschappelijke betrokkenheid

Onze fractievoorzitter Yolande Gastelaars vertelt in de rubriek Raadgever (Soester Courant d.d. 8 januari 2020) over hoe ze de wereld de raadszaal in haalt, over lokale politiek, over sámen met de inwoners, over rode contouren en over het DNA van DSN: “Ik kijk graag naar Soest in relatie tot de wereld om ons heen. Politiek […]

Onder de indruk

Onder de indruk

Vorige week heeft de fractie van DSN twee bezoeken gebracht. Eerst aan de Stichting Hart voor Soest aan de Varenstraat en aansluitend aan de Kringloop Spullenhulp Soest aan de Schans. Beide bezoeken lagen perfect in elkaars verlengde en hebben ons stil doen staan bij spullen, bij niets of heel weinig hebben, bij ‘voor elkaar’ en […]

Duizend bommen en granaten!

Duizend bommen en granaten!

De overgrote meerderheid van de raad heeft NEE gezegd tegen ons initiatiefvoorstel om het ICAN Cities Appeal te tekenen. Het meest gehoorde argument was: ‘daar gaan wij niet over als Soest!’ Zou het verstand van de Soester gemeenteraad dan echt niet verder reiken dan de gemeentegrenzen??? 85% van de Nederlandse inwoners is voor een internationaal […]

INITIATIEFVOORSTEL ICAN CITIES APPEAL

INITIATIEFVOORSTEL ICAN CITIES APPEAL

Wij hebben voor de raadsvergadering van 12 december een initiatiefvoorstel ingediend, waarmee wij Burgemeester en Wethouders vragen om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Deze laatste raadsvergadering van 2019 lijkt ons daarvoor het uitgelezen moment: vliegbasis Soesterberg is teruggegeven aan de natuur (en er liggen geen kernwapens meer (?) de iglobunkers op het basisterrein), we […]

Over Global Goals en politieke leugens

Over Global Goals en politieke leugens

Gisteravond zijn in de raad de Algemene Beschouwingen uitgesproken op de Begroting 2020. In onze bijdrage hebben we onze ‘verwondering’ uitgesproken over de wijze waarop dit college het huishoudboekje kloppend wil maken. Namelijk door enerzijds vast te houden aan grote geldverslindende projecten en anderzijds door te snijden, te bezuinigen, te verhogen en te halveren – […]