Skip to main content

kap bij De Open Ankh Soesterberg

kap bij De Open Ankh Soesterberg

Schriftelijke vragen n.a.v. kap bij De Open Ankh Soesterberg Verbied kappen tijdens broedseizoen! Begin dit jaar is omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een zorgcomplex op het terrein van De Open Ankh aan de Oude Tempellaan in Soesterberg. Daarmee is toen ook het lot bezegeld van 17 indrukwekkende bomen; zij moeten plaats maken voor de […]

Lokaal initiatief voor behoud Oude Tempe...

Lokaal initiatief voor behoud Oude Tempel

DSN en POS hebben de samenwerking met Zeister lokale partijen Seyst.nu en NDZ gezocht om natuurgebied de Oude Tempel in Soesterberg te behouden. Hun oplossing? Geen woningbouw op de Oude Tempel realiseren, maar op het nabij gelegen Kamp van Zeist. Het voordeel? Kamp van Zeist is al grotendeels bebouwd (waardoor er geen natuurschade optreedt) terwijl […]

Begroting niet meer van deze tijd

Begroting niet meer van deze tijd

De algemene beschouwingen van de gemeente hebben afgelopen donderdag plaatsgevonden. Daar werd een punt snel duidelijk, Soest is toe aan een nieuwere begrotingsprocedure met meer participatie. Onder deze link de tekst die door fractievoorzitter Gastelaars is uitgesproken: Begroting past niet meer in deze tijd

Opnieuw geen inspraak

Opnieuw geen inspraak

Afgelopen donderdag werd in de raad besloten over een nieuw evenementenbeleid voor Soest. Daarin wordt meer ruimte gegeven voor evenementen binnen onze gemeentegrenzen. Meest opvallende verandering is de verruiming van de geluidsnormen en de grote toename van het aantal evenementen in de hoogste geluidscategorie. Voor DSN zijn dit veranderingen waarbij omwonenden betrokken moeten worden gezien […]

Initiatief plan evenementenbeleid

Initiatief plan evenementenbeleid

Prachtig initiatief dat naleving verdient! Een dag voor de bespreking van het Beleidsplan Evenementen door de gemeenteraad bleek uit een mail van burgemeester Metz dat er een bijeenkomst was geweest met ruim 40 omwonenden van het Kerkplein. Doel van die avond was te horen wat zij vonden van het voorstel om het Kerkplein aan te […]

Duidelijkheid over Boerderij PvdBreemerw...

Duidelijkheid over Boerderij PvdBreemerweg

DSN wenst duidelijkheid over nieuwbouw boerderij PvdBreemerweg Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de onduidelijkheid rondom het al dan niet doorgaan van de nieuwbouw van een boerderij aan de Peter van den Breemerweg. Het nieuwe college heeft gezegd daar niet verder aan mee te willen werken, ondertussen rijdt de trein bij de Provincie […]

Materieelproblemen bij RMN

Materieelproblemen bij RMN

RMN rijdt noodgedwongen kleinere wijken. RMN heeft onlangs zeven nieuwe zijladers besteld, die rijden op biogas. Inmiddels zijn vier van de zeven wagens uitgeleverd . Naar nu is gebleken, zijn deze uitgevoerd met zwaardere gastanks dan was overeengekomen.RMN kan hierdoor de wagens niet vol beladen omdat anders het totale laadvermogen wordt overschreden. Het gevolg is […]