Democraten Soest Natuurlijk

Visie

open, eerlijk

en doen wat je belooft.

Lees meer

Verkiezingen

Bent u benieuwd naar ons verkiezingsprogramma, klik dan verder voor meer informatie.

Naar Verkiezingsprogramma

Jaarverslagen

Bent u benieuwd naar onze jaarverslagen, klik dan verder voor meer informatie.

Naar Jaarverslag

Contact

Heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact met ons op.

Naar Contact

Regenboog Stembusakkoord gesloten

Regenboog Stembusakkoord gesloten

Op 15 maart hebben wij het Regenboog stembusakkoord ondertekent! Wij, samen met Groenlinks, D’66 en LTR hebben handtekeningen gezet op het Regenboog stembusakkoord. Het akkoord is opgesteld door COC midden-nederland en is bedoeld om vanuit de gemeente de leefbaarheid voor de LHBT+ gemeenschap te verbeteren. Samen met deze andere partijen gaan wij daar dus hard ons […]

Vragen rondom schaatsen op Peter̵...

Vragen rondom schaatsen op Peter’s baan

DSN heeft vragen gesteld rondom de sluiting van de Peters baan. Helaas kon de Peters baan met de vrieskou afgelopen week niet in gebruik worden genomen, vanwege contracten. had dit niet iets soepeler gekund? vragen Petersbaan

beantwoording op vragen rondom kermis...

beantwoording op vragen rondom kermis soesterberg

Het college van B&W heeft onlangs onze vragen over het niet-doorgaan van de kermis Soesterberg beantwoord. Belangrijkste uitkomst is dat er in de toekomst zeker plek is voor de kermis in het dorpshart. Dit jaar echter vormden de bouwwerkzaamheden een té groot obstakel voor de Paaskermis. Beantwoording art. 46 vragen DSN inzake kermis Soesterberg

Motie Natuurbegraven

Motie Natuurbegraven

Democraten Soest Natuur heeft de motie om geen natuurbegraafplaatsen mogelijk te maken in Soest mede ondertekent. Wij vinden dit belangrijk, omdat ‘natuurbegraven’ helemaal niet ‘natuurlijk’ is, aangezien er gebiedsvreemd ‘materiaal’ in de grond wordt ingebracht. Daarnaast gaat natuurbegraven gepaard met onder andere uitbreiding van infrastructuur en gebouwen, begrafenisactiviteiten en verkeersbewegingen. De motie kreeg na een […]

Motie Statiegeldalliantie

Motie Statiegeldalliantie

Democraten Soest Natuurlijk heeft een motie ingediend om de gemeente Soest aan te laten sluiten bij de statiegeld alliantie. Door invoering van statiegeld kunnen we een eind maken aan een heleboel rotzooi op straat en dus aan de grote ergernis over zwerfafval. Bovendien draagt het bij aan het terugdringen van de drijvende vuilnisbelten (plastic soep) […]

Stop de bouw van windmolen op land

Stop de bouw van windmolen op land

DSN steunt het burgerinitiatief om de bouw van windmolens op het land te stoppen. Windturbines veroorzaken grote overlast door laagfrequent geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. Daarnaast tasten ze het open landschap aan en zijn ze schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Er is bovendien geen enkele reden meer om windturbines op land te bouwen. […]

Lindebomen Beatrixlaan blijven staan!

Lindebomen Beatrixlaan blijven staan!

Lindebomen Beatrixlaan blijven staan! Wat is het leuk als bewoners zich hard maken voor het behoud van bomen in hun straat … en dan óók gelijk krijgen van de rechter! We hebben als DSN hard meegeknokt voor het behoud van deze monumentale bomen (o.a. tot twee maal toe schriftelijke vragen gesteld) en we zijn dan […]

Lijst DSN bekend!

Lijst DSN bekend!

Wij willen uw stem in de raad zijn! De leden van Democraten Soest Natuurlijk hebben Yolande Gastelaars gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. Zij zet haar ruime ervaring in de lokale politiek ook de komende vier jaar graag in voor Soest en Soesterberg. Sámen met de twaalf anderen, die zich verkiesbaar […]

Schriftelijke vragen over niet-doorga...

Schriftelijke vragen over niet-doorgaan kermis

Schriftelijke vragen over niet-doorgaan kermis Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over het niet-doorgaan van de kermis in Soesterberg. Het college heeft destijds bij de besluitvorming over bouwen op het evenemententerrein met grote stelligheid verklaard dat de kermis in het dorpshart doorgang zou vinden. Er zijn zelfs grote gezonde bomen gekapt en er is […]

4 lindes gered!

4 lindes gered!

  Mooi nieuws voor vier linden aan de Beatrixlaan: de monumentale bomen mogen voorlopig niet gekapt worden van de rechter! De bezwaarschriftencommissie had dit vorig jaar ook al gezegd na bezwaar van omwonenden, maar het college had dat advies achteloos terzijde geschoven. Ook DSN heeft twee maal schriftelijke vragen over de kapvergunning en de gang […]