Skip to main content

Begroting niet meer van deze tijd

Begroting niet meer van deze tijd

De algemene beschouwingen van de gemeente hebben afgelopen donderdag plaatsgevonden. Daar werd een punt snel duidelijk, Soest is toe aan een nieuwere begrotingsprocedure met meer participatie. Onder deze link de tekst die door fractievoorzitter Gastelaars is uitgesproken: Begroting past niet meer in deze tijd

Opnieuw geen inspraak

Opnieuw geen inspraak

Afgelopen donderdag werd in de raad besloten over een nieuw evenementenbeleid voor Soest. Daarin wordt meer ruimte gegeven voor evenementen binnen onze gemeentegrenzen. Meest opvallende verandering is de verruiming van de geluidsnormen en de grote toename van het aantal evenementen in de hoogste geluidscategorie. Voor DSN zijn dit veranderingen waarbij omwonenden betrokken moeten worden gezien […]

Initiatief plan evenementenbeleid

Initiatief plan evenementenbeleid

Prachtig initiatief dat naleving verdient! Een dag voor de bespreking van het Beleidsplan Evenementen door de gemeenteraad bleek uit een mail van burgemeester Metz dat er een bijeenkomst was geweest met ruim 40 omwonenden van het Kerkplein. Doel van die avond was te horen wat zij vonden van het voorstel om het Kerkplein aan te […]

Duidelijkheid over Boerderij PvdBreemerw...

Duidelijkheid over Boerderij PvdBreemerweg

DSN wenst duidelijkheid over nieuwbouw boerderij PvdBreemerweg Onze fractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld over de onduidelijkheid rondom het al dan niet doorgaan van de nieuwbouw van een boerderij aan de Peter van den Breemerweg. Het nieuwe college heeft gezegd daar niet verder aan mee te willen werken, ondertussen rijdt de trein bij de Provincie […]

Materieelproblemen bij RMN

Materieelproblemen bij RMN

RMN rijdt noodgedwongen kleinere wijken. RMN heeft onlangs zeven nieuwe zijladers besteld, die rijden op biogas. Inmiddels zijn vier van de zeven wagens uitgeleverd . Naar nu is gebleken, zijn deze uitgevoerd met zwaardere gastanks dan was overeengekomen.RMN kan hierdoor de wagens niet vol beladen omdat anders het totale laadvermogen wordt overschreden. Het gevolg is […]

Reactie DSN op coalitie akkoord

Reactie DSN op coalitie akkoord

Vorige week was er een raadsvergadering over het Coalitieakkoord.  Dat wil zeggen dat de partijen, die niet in het college zitten, hun reactie konden geven op het gesloten akkoord. Dit was onze inbreng: Reactie DSN op coalitieakkoord

Evenementen met levende dieren

Evenementen met levende dieren

Onze fractie heeft vandaag het college van B&W gevraagd om het beleid aan te scherpen en in de toekomst geen evenementen met levende dieren meer toe te staan in Soest. Aanleiding hiervoor is de grote reptielenshow, die zaterdag 2 juni a.s. plaatsvindt in theater Idea. Wat DSN betreft is de situatie waarin de reptielen gedwongen […]

Wensenlijst DSN coalitie-akkoord

Wensenlijst DSN coalitie-akkoord

Op verzoek van de formateur heeft Democraten Soest Natuurlijk een wensenlijst ingestuurd voor het coalitie-akkoord. Wensenlijstje DSN voor college-onderhandelaars Afgelopen zaterdag 5 mei hebben wij onze lijst besproken met de formerende partijen.  Er is toegezegd dat geen boerderij gebouwd gaat worden in het landelijk gebied op de Peter van den Breemerweg; daar zijn wij blij mee. […]

Bestemmingsplan Peter van den Breemerweg...

Bestemmingsplan Peter van den Breemerweg: waarom?

Wijziging bestemmingsplan Peter van den Breemerweg: waarom? Dinsdag 3 april vond het een informatieavond plaats over de mogelijke bedrijfsverplaatsing van het agrarische bedrijf van de heer van Dorresteijn van de Insingerstraat naar de Peter van de Breemerweg. Desbetreffende boer wil graag een bestemmingswijziging van de kavel van 1 hectare, zodat hij daar een boerderij met […]

Verkiezingen

Verkiezingen

Beste allemaal, Gisteren heeft DSN 1 zetel bemachtigd in de Soester gemeenteraad. We hebben 4,56% van de stemmen behaald, oftewel 991 mensen die hebben gekozen voor DSN. Dat is  10% meer dan vier jaar geleden.  Met deze zetel kunnen wij écht groen Soest de aankomende vier jaar vertegenwoordigen en daar gaan we ons best voor doen! Wij […]