In de Raadsvergadering kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Het voortraject van dit bestemmingsplan Landelijk gebied is lang geweest. Echter begin dit jaar bleek opeens dat de spelregels waren veranderd. Er zou namelijk een structuurvisie Kernrandzone Soesterveen komen, waar langs de dorpsrand (o.a. Wieksloterweg) in ruil voor natuurontwikkeling buiten de rode contour gebouwd zou mogen worden. Het zou om ongeveer 40 woningen gaan.

De fractie van DSN is tegen zo’n ontwikkeling. Meer bebouwing zou de kwetsbaarheid van het gebied nog meer in gevaar kunnen brengen. De rode contouren zijn er niet voor niets. Door sommige als verrommeling ervaren gebied, maar eigenlijk historisch gegroeide dorpsranden zou beloond worden met meer woningen in een bijzonder gebied.

Deze structuurvisie Kernrandzone is onlosmakelijk verbonden met het bestemmingsplan Landelijk gebied. Soest heeft besloten de integrale visie Kernrandzone de vorm te geven  van een Structuurvisie Kernrandzone waarin ook een financiële koppeling gelegd kan worden tussen rode en groene projecten, met andere woorden simpel gezegd bouwen in de natuur. Als DSN kunnen wij hier niet mee instemmen. Derhalve heeft DSN een Amendement Kernrandzone ingediend, waarin wij aangeven niet te willen bouwen buiten de rode contour om Soest. In het raadsprogramma en in het collegeprogramma 2010-2014 staat dat in deze raadsperiode geen initiatieven worden ondernomen die bouwen buiten de rode contouren mogelijk maken.

Ingrid Koomen: “Wij nemen aan dat in ieder geval de wethouder R.O. blij zal zijn met dit amendent. daar hij in de Soester Courant van gisteren stelt: dat de provincie de kernrandzone heeft voorgesteld, hij vergeet daarbij te vermelden dat hij dit voorstel van een Kernrandzone gelijk omarmd heeft zonder naar de consequenties van het kwetsbare landschap te kijken. Nu stelt hij dat het niet de ideale aanpak is, goh, eindelijk inzicht na 7 maanden discussie.  En nu pas gaan kijken met deskundigen hoe iets kan worden gedaan zonder dat je veel schade aanricht. Het moet niet veel gekker worden! “

 

De wethouder Ruimtelijke Ordening kon niet anders dan Ingrid Koomen en Yolande Gastelaars van DSN gelijk geven dat de Kernrandzone inderdaad deel uitmaakt van het bestemmingsplan Landelijk gebied en het bijbehorende raadsvoorstel. Na overleg met de ambtenaren heeft de wethouder toegezegd dat de teksten in het bestemmingsplan gewijzigd zullen worden.

 

Soesterberg Bebouwing Evenemententerrein

Volgens het College zijn er vier pijlers nodig om het evenemententerrein succesvol te ontwikkelen. Een van die pijlers is de ontwikkeling van een medisch centrum.

Bij navraag in Soesterberg blijkt dat er geen commitment is bij de zorgverleners. De zorgverleners verwoorden dit als volgt:

Geen van de zorgverleners heeft  voor zover bekend een commitment afgegeven . Het Medisch Centrum Soesterberg op de Buys Ballotlaan heeft ruimte voor een opvolger van de huisarts die met pensioen gaat. Daarmee lijkt het alsof de voorgenomen beslissing gestoeld is op onwaarheden. Het initiatief van Thio Pharmacey lijkt de polarisatie in het dorp te versterken.”

Hierop reageerde de wethouder dat DSN dit suggereerde, maar dat hem andere informatie bekend was.

DSN: In Soesterberg is reeds een medisch centrum, dat gevestigd is in de voormalige Rabobank. Thio Pharmacey wilde hier niet in deelnemen. De vraag blijft voor onze fractie is Soesterberg wel toe aan een tweede medisch centrum, daar er nog altijd maar 6500 inwoners zijn. Wij hebben de wethouder meegegeven, alsnog contact op te nemen met de zorgverleners in Soesterberg. Hierop is helaas geen antwoord gegeven!

Wij zeggen nu vooralsnog: Komt u maar terug met de juiste info, want dit risico is te groot om nu met dit raadsvoorstel in te stemmen

Wat onze fractie ook zorgen baart is het beschermde dorpsgezicht van Buitenplaats Egghermonde. Het manifestatieterrein is in dit kwetsbare gebied gepland! In Soest hebben we de Engh en in Soesterberg Buitenplaats Egghermonde. De Stichting Wegh der Weegen maakt zich ernstige zorgen over de plannen van de gemeente Soest voor het inrichten van een evenemententerrein in Soesterberg. Buitenplaats Egghermonde maakt deel uit van de Wegh.

Ook de bewoners van de Banningstraat zijn tegen deze ontwikkeling. Zij hebben vorige raadsvergadering zelfs handtekeningen aan de gemeente aangeboden. Ik heb geen enkele reactie van dit college op deze actie gezien.