Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het opnieuw bestraten van een gedeelte van de Heideweg/Denneweg. In verband met de uitvoering van dit traject heeft onze fractie aan het College van B&W van de Gemeente Soest de volgende vragen.

  • Wat is de motivatie van het College geweest om het gedeelte tussen de Sparrenlaan en de Plasweg niet mee te nemen in het traject?
  • Is het College op de hoogte van de slechte staat van het wegdek van dit gedeelte van de Heideweg, te weten beschadigd asfalt en noodbestrating? Dit daar een groot deel van deze weg ook open is geweest voor diverse nieuwe leidingen/riool! En wat bent u van plan hieraan te doen?
  • Wij hebben begrepen dat u wel de Schapendrift opnieuw gaat bestraten! Wat is uw motivatie om dit stuk wegdek aan te passen, terwijl er veel meer autoverkeer over de Heideweg gaat? En zou het niet een betere keuze zijn om het gedeelte Sparrenlaan/Esdoornlaan aan te pakken?
  • Het mooie beeldbepalende rododendronbosje in de hoek Sparrenlaan/Denneweg is totaal vernield door de werkzaamheden. Dit staat haaks op uw beleid om zuinig om te gaan met het groen. Het halve bosje is verdwenen en is gebruikt voor opslag van bouwmaterialen. In hoeverre neemt u maatregelen om de volwassen aanblik van dit beeldbepalende bosje weer toonbaar te maken?
  • Ook zou hier een wadi aangelegd moeten worden. Wat is de motivatie van het College geweest om deze beslissing te nemen? Dit daar er nog geen 100 meter afstand al een wadi ligt en op nog geen 100 meter een hele grote wadi, ons beter bekend als de Lange Duinen.

Met vriendelijke groet

Ingrid Koomen-Beerman

namens de fractie van Democraten Soest Natuurlijk