Yolande Gastelaars en Ingrid Koomen-Beerman hebben vanavond tegen de trendmatige verhoging van de onroerend zaak belasting gestemd. Dit omdat er meerdere mogelijkheden in de begroting voor 2014 zijn voor bezuiniging, te weten de invulling van extra boa’s voor een bedrag van 218.400,–, terwijl de trendmatige verhoging van de onroerend zaak belasting slechts 67.000 euro oplevert. Al met al had de gemeenteraad van Soest bij behandeling van de nota Veiligheid en Handhaving beter voor de sobere variant voor buitengewoon opsporingsambtenaren kunnen stemmen, dan met een lastenverhoging voor de inwoners van Soest.