Voor de natuurliefhebbers van Soest moet de raadsvergadering van gisteravond een grote teleurstelling zijn geworden. Want op Democraten Soest Natuurlijk (DSN) ná zijn alle partijen akkoord gegaan met het collegevoorstel om 10% van de bomen en 30% van de heggen en heesters in de woonwijken te vernietigen. Daarvoor in de plaats komen grasveldjes; het lijkt dan nog wel groen, maar van échte natuur is in dit geval absoluut geen sprake meer.

 

Democraten Soest Natuurlijk is bijzonder teleurgesteld in dit college, dat zichzelf zo graag ‘groen’ noemt. We hebben dat ook kenbaar gemaakt. In november had Yolande Gastelaars al tijdens het groendebat uitgebreid aangetoond dat groen in de buurt van grote waarde is voor de gezondheid en het welzijn van mens en dier. Bovendien beïnvloedt het de woningwaarde positief. En waar dit college van mening is dat groenonderhoud geld kost, toonde Gastelaars toen al aan dat met ecologisch groenbeheer een flinke winst te behalen is: ‘ecologisch groenbeheer leidt tot versterking van al het groen. Het levert niet alleen vitale bomen en gezonde groenstructuren op met robuuste verbindingen voor flora en fauna, maar ook financieel voordeel. Want met een goed ecologisch evenwicht in het groen kunnen we de natuur voor ons laten werken.’

 

Het bleek een pleidooi te zijn geweest voor dovemansoren. En ook de vragen die we gisteravond stelden, leken niet begrepen te worden. Gastelaars: ‘wethouder, u stelt in het voorstel een visie te hebben op de groene kwaliteiten van Soest en een lijst van maatregelen voor het herstel van investeringen in cultuurhistorische elementen. Nu is het vernietigde rododendronbosje op de hoek Heideweg/Sparrenlaan van cultuurhistorische waarde, want het is in 1936 aangelegd ter gelegenheid van de verloving van prinses Juliana met Bernhard. Hoe past dit in die visie?’ Waarop de wethouder antwoordde: ‘die rododendrons zullen worden gesnoeid ….’.

 

Eenzelfde onbegrip was er toen Yolande Gastelaars de wethouder zei dat snoeien in het groen vanwege geldtekort niet echt nodig was omdat de fractie van DSN zo al 100.000 euro had gevonden. Gastelaars: ‘het is de ton uit het rioolfonds, die u beschikbaar wilt stellen voor het aanleggen van groene daken. Maar dat is helemaal niet nodig, want als u de bomen en heesters gewoon laat staan, houden deze ook water vast. Precies zoals u wilt bereiken met uw groene daken. Bovendien reinigen zij het hemelwater zeker zo goed.’ Het leverde dit antwoord van de wethouder op: ‘die ton uit het rioolfonds kan ik niet zomaar in het groen stoppen ………’ Alsof groene daken niet groen zijn!?!?!

 

De ondanks het onbegrip en tegenwerking inzake groen en groenbeheer door Democraten Soest Natuurlijk ingediende motie om de forse bezuiniging op buurtgroen terug te draaien en met een voorstel terug te komen voor ecologisch groenbeheer kreeg geen enkele steun. Bijzonder teleurstellend. Maar aan de andere kant is nu wel overduidelijk wie ECHT GROEN is!