Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Geacht college,

 

In het begin van deze raadsperiode is diverse malen uitgebreid gesproken over de bouwplannen van Woonzorg Nederland op het terrein van Molenschot (Albert Cuyplaan). Er was in eerste instantie sprake van volumineuze nieuwbouw op het terrein aan de rand van de Eng, maar dat is onder druk van omwonenden en raad teruggebracht tot een maximum aantal van 74 woningen.

 

Het bouwplan van Woonzorg is in deze raadsperiode niet tot uitvoering gekomen. Dit komt onder andere door de veranderde marktomstandigheden, waardoor gemeente en Woonzorg geen overeenstemming hebben kunnen bereiken over de grondprijs. Het oude Molenschot raakt ondertussen steeds verder in verval.

 

Kort geleden is ons ter ore gekomen dat er weer beweging zit in de bouwplannen voor het Molenschotterrein en dat is aanleiding voor de volgende vragen van Democraten Soest Natuurlijk:

1)    Is het juist dat Woonzorg Nederland de Molenschot-locatie heeft verkocht aan een projectontwikkelaar uit Lelystad?

2)    Is het juist dat de nieuwe eigenaar het aantal te bouwen woningen op deze locatie aan de rand van de Eng wil verhogen?

3)    Is het juist dat het nieuwe bouwplan nu nog verder de Eng insteekt dan alle eerder besproken bouwplannen voor deze locatie?

4)    Hoe wordt het parkeren op deze locatie geregeld nu er sprake lijkt te zijn van meer woningen?

5)    Hoe staat uw college tegenover deze bouwplannen en de verdichting van deze kwetsbare locatie aan de rand van de Eng?

 

Met vriendelijke groet,

 

Ingrid Koomen-Beerman & Yolande Gastelaars

namens de fractie van Democraten Soest Natuurlijk