Donderdag 30 januari was ‘t Nationale Gedichtendag en het SLAS (Stichting Literaire Activiteiten Soest) had voor deze avond een poëziemanifestatie in Artishock georganiseerd, waar lijsttrekkers waren uitgenodigd om hun favoriete gedicht voor te komen dragen. Voor ons als nieuwste partij een uitgelezen kans om het nieuwste gedicht voor Soest voor te lezen, namelijk een gedicht dat speciaal voor deze avond was geschreven door Jasper Grendel (de nummer 7 op onze kandidatenlijst).

Kijk op onze Facebook-pagina is hoe Yolande Gastelaars het gedicht van Jasper ten gehore brengt:

 

Ik, de Soester

 

Genietend van de zon,

Die door de bladeren schijnt

Fiets ik door mijn dorp

Door weiland en bos omheind

 

Vroeger kende ik iedereen

En voelde het zo vertrouwd

Maar mijn dorp, dat werd ontdekt

En er werd meer en meer gebouwd

 

Het is nog steeds gezellig

Meer zielen en meer vreugd

Het is een bont gezelschap

Van Soester Knollen tot nieuwe jeugd

 

Mijn dorp zal niet veranderen

Zo overtuigd als ik nu ben

Het Soester groen dat blijft bestaan

Dat wil een ieder, die ik als Soester ken

 

 

Ook werd de mening van DSN gevraagd over cultuur. Wij zijn daar zeer duidelijk over. Cultuur maakt onderdeel uit van het dagelijks leven en is daarom belangrijk voor Soest en Soesterberg.

Er zijn veel vrijwilligers die zich bezighouden met cultuur en daar moeten we zuinig op zijn. De huidige cultuurvisie is tien jaar geleden opgesteld. Hoog tijd dus, dat daar opnieuw naar gekeken wordt. Dit omdat in tien jaar tijd veel is veranderd op velerlei gebied, bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe media, maar ook in de besteding van gelden en particuliere initiatieven. Ook hier zou het samen gebruiken van accommodaties bevorderd kunnen worden.

Soest kent een zeer rijk cultureel leven met o.m. Idea, Cabrio, Artishock, verschillende podia en festivals. DSN is van mening dat er echter te weinig aandacht is voor de ontwikkeling van Jongerencultuur en zou er dan ook voorstander van zijn als initiatieven van jongeren meer ruimte zouden krijgen. Het Cultuurplatform zou hierin een coördinerende rol kunnen vervullen.