Na jaren gesproken te hebben over nieuwbouw aan de Staringlaan zag het er kort geleden naar uit dat de eerste schop het voormalige korfbalveld in kon gaan. Maar dankzij recente archeologische vondsten lijkt daar nu een forse streep door gezet. De karrensporen, vuursteenconcentraties, haardkuilen, gereedschappen en andere zaken in de meer dan 7000 jaar oude ongerepte bodem zijn ‘uitzonderlijk’ en ‘behoudenswaardig’. Dit betekent dat het oorspronkelijke bouwplan in ieder geval niet zomaar door kan gaan.

 

Democraten Soest Natuurlijk (DSN) hecht grote waarde aan deze vondsten. En we zijn er ook blij mee, want we zijn helemaal geen voorstander van bouwen op deze plek. Een paar maanden geleden had het college nog de mogelijkheid om af te zien van het bouwplan Staringlaan, maar daar heeft wethouder Witte toen geen gebruik van willen maken. Nu ligt hier wederom een prachtige kans om het bouwplan voor eens en voor altijd van tafel te schuiven. Laten we die met beide handen aangrijpen! DSN voelt niets voor verstening van deze locatie; er verdwijnt al genoeg groen uit de woonbuurten nu de gehele raad (behalve DSN) heeft ingestemd met het kappen van 10% bomen en 30% heesters in de wijken! Daarom nu in overleg met de buurt een mooie bestemming voor het oude korfbalveld ontwikkelen; bijv. een heemtuin of een buurttuin, zoals al is geopperd door omwonenden.

 

Yolande Gastelaars