Schriftelijke vragen conform art. 38 Reglement van Orde

Inzake beantwoording brief FysioSoesterberg inzake medisch centrum Evenemententerrein

 

College van Burgemeester en Wethouders

 

Geacht College,

 

Op donderdag 9 januari ontving de gemeenteraad van Soest samen met het College van B&W een email van FysioSoesterberg.  Zij maken zich zorgen over de komst van een tweede medisch centrum op het evenemententerrein

 

  1. Uit de stukken van het persbericht van de heer Witte en mevrouw Van Berkel van 6 februari 2014 blijkt dat er een antwoordbrief aan FysioSoesterberg wordt besproken zonder dat deze vooraf aan de gemeenteraad is voorgelegd en dat terwijl de brief van FysioSoesterberg ook aan ons was gericht. Waarom heeft u hiervoor gekozen?
  2. In uw antwoordbrief geeft u aan dat er sprake is van een vrije markt in de gezondheidszorg, maar uit informatie, die wij ontvangen uit Soesterberg blijkt dat één medisch centrum voldoende is voor Soesterberg. Kunt u aangeven hoe u straks bij de bouw van het Evenemententerrein deze zogenaamde noodzakelijke financiële onmisbare vierde pijler (zoals aangegeven in uw raadsvoorstel van 19 december jl.) onder het evenemententerrein echt kunt vullen?
  3. Bij navraag in Soesterberg blijkt dat de Fysiotherapiepraktijk De Fysio geen interesse heeft in vestiging in het nieuwe medische centrum. Desalniettemin geeft u aan dat er overeenstemming is met Fysiotherapiepraktijd De Fysio over vestiging. Hoe is dat mogelijk?
  4. In hoeverre is het gebruikelijk dat antwoordbrieven aan instellingen, inwoners en bedrijven worden besproken met de pers zonder dat deze instellingen, inwoners en bedrijven hierover zijn geïnformeerd?

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Ingrid Koomen-Beerman/Yolande Gastelaars

Democraten Soest Natuurlijk