Gisteravond zeer interessante bijeenkomst over schaliegas bijgewoond. De gevaren en gevolgen werden zeer duidelijk. DSN streeft ernaar dat Soest heel snel een schaliegasvrijverklaring zou moeten tekenen.

https://www.schaliegasvrij.nl/