Schriftelijke vragen conform art. 38 Reglement van Orde

inzake Bijsluiter bij de aanslag onroerende zaak belasting eigenaren

“WOZ-WAARDE TE HOOG? WIJ MAKEN GRATIS BEZWAAR VOOR U!”

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

Geacht College,

 

De fractie van Democraten Soest Natuurlijk was uitermate verrast toen de aanslag voor de onroerende zaak belasting eigenaren in de bus viel. Bij de aanslag zat namelijk een kaartje met de tekst WOZ-WAARDE TE HOOG? WIJ MAKEN GRATIS BEZWAAR VOOR U! Het moet toch niet veel gekker worden in gemeenteland.

 

Derhalve voor u de volgende vragen:

 

  • Is dit het antwoord van de gemeente Soest op de vele bezwaarschriften die vorig jaar met behulp van makelaarskantoren zijn ingediend? En zo ja, was er geen alternatieve tekst voorhanden, daar dit kaartje zeer suggestief overkomt?
  • U geeft aan dat de gespecialiseerde bureaus niet gratis werken en dat de gemeente wettelijk verplicht kan zijn een zogenoemde onkostenvergoeding (feitelijk: proceskostenvergoeding) te verstrekken aan deze gespecialiseerde bureaus. In de tekst wordt vermeld dat de gemeente deze kosten die gemaakt worden voor een bezwaar verrekent in de tarieven van de onroerende zaak belasting. Is dit een juiste voorstelling van zaken en is het correct dat deze kosten in de tarieven van de OZB worden verrekend? Lezen wij het goed dat u hier feitelijk zegt dat elk bezwaar dat via een makelaarskantoor wordt ingediend uiteindelijk toch op het bordje van de woningeigenaar in Soest terecht komt?
  • Hoe hoog was het bedrag aan onkostenvergoedingen dat vorig jaar is uitgekeerd aan de gespecialiseerde bureaus en inwoners?
  • Hoe zijn deze kosten vorig jaar verrekend?
  • Betekent het bovenstaande dat iedere Soester meebetaalt aan een bezwaarschrift van een mede-inwoner?
  • Ook inwoners zonder hulp van een bureau kunnen aanspraak maken op deze ‘onkostenvergoeding’ wanneer zij bezwaar maken tegen de aanslag. Waarom geeft u dit niet aan op uw meegestuurde informatiekaartje?
  • U geeft aan dat bezwaar maken gratis is.  Echter als de gemeente Soest het bezwaar afwijst, dan kan de inwoner beroep aantekenen bij de rechtbank. Begrijpen wij goed dat u ook deze kosten gaat vergoeden, het is toch gratis, zo geeft u aan?

Met vriendelijke groet,

 

Ingrid Koomen-Beerman/Yolande Gastelaars