Democraten Soest Natuurlijk is tegen een tunnelbak. Deze tunnelbak gaat meer dan 10 miljoen euro kosten. Wij zetten in op praktische maatregelen, zoals bijvoorbeeld de bushaltes verplaatsen naar de Koningsweg voor de spoorwegovergang. Ook de Soester zakenkring en de klankbordgroep Soest-Zuid willen geen tunnelbak. ”┬áHet bestuur van de Soester Zakenkring deelt de mening met de circa 30 leden van de klankbordgroep, vnl. omwonenden rondom station Soest Zuid, alsmede de Fietsersbond en Rover (belangenorganisatie voor reiziger), dat de voorkeur voor een optimalisatie van het doorgaande verkeer uitgaat naar alternatief 2, t.w. optimalisatie van het stationsgebied.”

http://www.zakelijksoest.nl/nieuws/1/2359/soester-zakenkring-stationsontwikkeling-soest-zuid-alternatief-2.html

http://www-klankbordsoestzuid.webklik.nl/page/homepage