In de Soester Courant van 12 maart jl. doet u verslag van het debat Sociale Zekerheid.  Hierin wordt de vraag  uit de zaal aangehaald van wat politici gaan doen voor  minima die hun toeslag niet innen, waarop Hans Boks nogal simpel antwoordde dat zulke mensen die uitkering kennelijk niet nodig hebben. Volgens uw verslaggever zou Monica Falck daarop gereageerd hebben met ‘niet iedereen heeft de mogelijkheden en de intelligentie om die toeslagen op te vragen’. Dit was echter geen antwoord van mw. Falck, maar een reactie van ondergetekende. Ik zat in de zaal en moest hier wel op reageren! Juist zo’n uitspraak als van de heer Boks maakt dat ik mij kandidaat heb gesteld voor Democraten Soest Natuurlijk. Er is een grote groep burgers die niet de kennis, kunde en mogelijkheden heeft om gebruik te maken van de voorzieningen die worden aangeboden, omdat zij de informatie niet kunnen vinden, lezen, begrijpen of er een vervolg aan kunnen geven. Dit is de doelgroep burgers waarmee de gemeente na  1 januari 2015 veelvuldig te maken zal krijgen. Deze doelgroep staat mij na aan het hart. Hoewel ik het jammer vind dat deze uitspraak wordt toegeschreven aan een ander, ben ik wel erg blij dat juist dit belangrijke sociale aspect in uw artikel is weergegeven! Waarvoor mijn dank.