Net een plezierig verkennend gesprek gehad met D66 over coalitievorming. D66 heeft als winnaar van deze verkiezingen het initiatief genomen tot gesprekken met alle andere partijen die in de gemeenteraad zijn gekozen. Wij hebben onder andere gesproken over geen lastenverhoging voor de inwoners (maar kostenbeheersing door de overheid), geen tunnelbak bij Soest-Zuid (geldverspilling, terwijl er goedkopere en betere alternatieven op tafel liggen), niet bouwen in het groen/buiten de rode contouren (‘stenen voor stenen’ c.q. eerst breken, dan bouwen), anders kijken naar groen in de woonomgeving en bestuurlijke vernieuwing. D66 komt donderdag 27 maart in de raad met een eerste uitslag van de gesprekken.