De Stichting Wegh der Weegen heeft zich dinsdagavond 15 april jl. voorgesteld aan bewoners van de Amersfoortsestraat, vertegenwoordigers van bedrijven en andere geïnteresseerden. Yolande Gastelaars was erbij namens DSN (en zij was ook het enige raadslid van Soest, zelfs de enige vertegenwoordiger van de gemeente Soest). Deze Stichting, vorig jaar opgericht op initiatief van de provincie Utrecht, richt zich op het vergroten van de bekendheid en de beleving van de cultuurhistorische aspecten en andere waarden van DE WEGH: de verbinding tussen Utrecht en Amersfoort, waarvan de geschiedenis teruggaat naar de zeventiende eeuw.

 

In 1647 ontwierp bouwmeester Jacob van Campen deze Amersfoortseweg. Deze architect van onder meer het Paleis op de Dam bedacht een lijnrechte verbinding van 11 km lang en 60 meter breed met  een uitgesproken monumentaal karakter. Aan weerszijden stonden drie rijen eikenbomen en langs de weg waren ruim bemeten bouwpercelen, bedoeld voor de aanleg van buitenplaatsen voor de stedelijke elite. Het was mede door de symmetrische opzet een revolutionair meesterwerk, dat model heeft gestaan voor de Unter der Linden (Berlijn) en de Champs Elysées (Parijs). De Wegh kan zelfs in verband gebracht worden met St. Petersburg – en met zo’n geschiedenis zouden wij in Soest deze weg met alle égards moeten behandelen.  In Zeist heeft  de Wegh inmiddels een monumentenstatus verkregen. Wat DSN betreft zouden we in Soesterberg hetzelfde moeten doen … en vanuit dat standpunt de bouwplannen evenemententerrein, vernieuwbouw Banninghal  alsmede bouwplannen op landgoed Oude Tempel en achter Kontakt der Kontinenten nog eens heel erg grondig tegen het licht moeten houden en bezien of zij wel passen in dit cultuurhistorisch kader.

 

Zie voor meer informatie over (het werk van ) de Stichting: http://www.weghderweegen.nl/