BRIEF AAN COLLEGE MET OPMERKINGEN N.A.V. EN AANVULLINGEN OP CONCEPT-BOMENKAART EN -LIJST

 

Fractie en leden van Democraten Soest Natuurlijk hebben kennis genomen van de ter inzage gelegde concept-Bomenkaart met bijbehorende concept-Bomenlijst van de gemeente Soest. Het feit dat hier sprake is van twee afzonderlijke documenten baart ons zorgen, omdat dit tot grote misverstanden kan leiden. Op de concept-Bomenkaart zijn immers zowel individuele monumentale/waardevolle bomen (cat. 2 en 3) ingetekend als Parkwijken en  Bomenstructuren (cat. 1); de beschermwaardige bomen uit Parkwijken Boomstructuren zijn echter in heel veel gevallen niet afzonderlijk vermeld op concept-Bomenlijst. En dit roept vooral verwarring op in die gevallen waarin plotseling wél bomenlijst-bomen zijn ingetekend in de groene Bomenstructuren op de bomenkaart; de ingetekende groene Bomenstructuren doen immers vermoeden dat álle bomen in die structuren beschermd zijn, maar dat lijkt toch niet het geval te zijn. Daarnaast wordt nergens duidelijk gemaakt dat de Bomenkaart niet los gezien kan en mag worden van de Bomenlijst en omgekeerd.

 

Kortom: Democraten Soest Natuurlijk is er absoluut niet gerust op dat met deze Bomenkaart én Bomenlijst ook daadwerkelijk alle beschermwaardige bomen in bomenstructuren, bomen in bosrijke woongebieden (parkwijken) en waardevolle gemeentelijke bomen en monumentale bomen (particuliere en gemeentelijke) zijn vastgelegd én beschermd tegen kap etc. Wij doen dan ook een dringend beroep op u veel explicieter op Bomenkaart én Bomenlijst aan te geven wat en welke bomen er nu precies waar beschermd worden.

 

 

Hierbij bovendien alvast een absoluut onvolledige aanvulling op de concept-lijst en kaart:

* Jubileumboom Koningsweg ter ere van 25 jarig huwelijk Claus en Beatrix, geplant in 1991

* Lindeboom in achtertuin Schoutenkampweg 35

* De eiken langs Heideweg  en op de hoek Heideweg/Plasweg bij het bankje! Meer dan 100 jaar oud!

* Willibrordusstraat meerdere bijzondere kastanjebomen, er staat er slechts een vermeld op de bomenlijst. En dan betreft het de bomen langs de straat en 2 kastanjebomen in de tuin van de Amerpoort

* Bartolottilaan/Van Beuningenlaan: bijzondere laanstructuur met zeer oude eiken

* Bonifaciusstraat: meerdere zeer oude acaciabomen

* Plasweg: meerdere eiken

–> waarom behoort trouwens het deel van de wijk Soest-Zuid, grofweg gelegen tussen Ericaweg en Ossendamweg, niet tot de parkwijk Soest-Zuid?

* Burg Grothestraat: de bomen tussen de naaldvakschool en de buren aan alle kanten

* Jachthuislaan: alle bomen aan weerszijden van deze laan

* knotwilgen Stadhouderslaan

* de monumentale bomen op het terrein van Villa Eikenhorst (Koningsweg/Jachthuislaan)

* de monumentale bomen op het terrein van Koninginnelaan 158 (doorlopend tot aan Jachthuislaan)

* de vijf zwarte elzen aan de Dr. de Voslaan tegenover de nummers 2 t/m 8

* de kastanje in de achtertuin van Steenhofstraat 7 of 9

* de tweede monumentale boom op het parkeerterrein achter de VVV

* meerdere houtwallen in de wijk Soestdijk (en andere wijken in Soest) die zo kenmerkend zijn voor het slagenlandschap, te weten:

–  de houtwal achter Dr. Rupertlaan nummers 1 t/m 33

–  de houtwal tussen Oranjehof en Mariënburg

–  de houtwal langs het Anna Palowna huis, tussen Burgemeester Grothestraat 51 en 53

–  de houtwal die loopt van Burg. Grothestraat 16 richting het verzetsplein

* de monumentale bomen op de percelen Soesterengweg 4, 6, 8

* de monumentale bomen langs de Wegh der Weegen

* de monumentale bomen achter ‘De Oude Tempel’ en langs de Oude Tempellaan

* de beschermwaardige bomen op het terrein nieuwbouw Plus-supermarkt Soesterberg

* de houtwal rondom evenemententerrein Soesterberg

 

Het lijkt ons goed dat Bomenkaart met Bomenlijst een ‘levend’ document wordt, dat continu bekeken, bewaakt en aangevuld wordt. Bomen zijn immers de groene kapitaalgoederen van onze gemeente en in de afgelopen periode zijn daarvan al veel te veel verdwenen.

 

Met vriendelijke groet, fractie en leden van DSN.