DSN heeft woensdag 7 mei jl. schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld inzake heliumballonnen en plastic soep.

 

Geacht college,

 

Het is de laatste jaren steeds populairder geworden om (massaal) heliumballonnen op te laten. Hartstikke leuk natuurlijk, maar zouden we dat ook laten gebeuren als we stilstaan bij de gevolgen? Wat de lucht in gaat, komt immers ook weer ergens naar beneden. Op het strand worden op elke 100 meter tegenwoordig de resten van 16 ballonnen gevonden, in de Noordzee is de hoeveelheid ballonresten de afgelopen 7 jaar verdubbeld. Dieren raken verstrikt in de ballonlinten, vogels en vissen eten de ballonrestanten omdat ze deze aanzien voor voedsel. Het leidt tot een gruwelijke hongerdood, omdat de onverteerbare ballonnen magen en darmen verstoppen (kijk voor het ‘balloneffect’ maar eens op  https://www.facebook.com/photo.php?v=10151444416028934). De ballondelen die niet opgegeten worden maar zó in zee belanden, komen uiteindelijk terecht in de ‘plastic soep’. Deze heeft inmiddels een omvang van 34 maal Nederland. Andere ballonnen eindigen in de vrije natuur (de bossen, de duinen, het polderlandschap), waar ze jaren later nog herkenbaar zijn als ‘feestballon’.

 

Op initiatief van milieuorganisaties (o.a. de Plastic Soup Foundation, Stichting de Noordzee en IVN)  heeft een aantal Nederlandse gemeenten inmiddels initiatieven genomen om binnen de bestaande wettelijke mogelijkheden het ballonnenbeleid aan te scherpen: ontmoedigen, tegengaan, alternatieven aandragen, verbieden. Als Democraten Soest Natuurlijk zouden wij het toejuichen als ook in onze gemeente  een beleid ontwikkeld zou worden op het oplaten van heliumballonnen – en dan bij voorkeur een verbod inhoudend het oplaten van dergelijke ‘feestuitingen’. Dit zou geregeld kunnen worden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  Voor het massaal oplaten van ballonnen moet immers vergunning verleend worden (evenementenvergunning) en daarbij kan de gemeente wijzen op de nadelige milieueffecten ervan. In de APV kan er een verbod opgenomen worden voor het oplaten van feestballonnen op grond van eerder genoemde gevolgen voor vogels, vissen en natuur.

 

In dit kader hebben wij de volgende vragen:

 

  1. Bent u op de hoogte van de campagne ‘Die ballon gaat niet op’ (www.dieballongaatnietop.nl)?

 

  1. Bent u het met ons eens dat wij als gemeente Soest niet zouden moeten willen meewerken aan deze vorm van milieuvervuiling?

 

  1. Bent u bereid de regels voor het oplaten van heliumballonnen aan te scherpen en een verbod in te stellen op het oplaten van heliumballonnen (eventueel ook geldend voor het oplaten van gewone ballonnen en folieballonnen, omdat deze net zo belastend zijn voor de natuur)?

 

  1. Kunnen wij op korte termijn voorstellen in deze zin van u tegemoet zien?