De gemeente Soest zal bij activiteiten, door of namens haar georganiseerd, geen ballonnen meer oplaten. Daarnaast zal zij evenementenorganisatoren wijzen op de schadelijke gevolgen voor natuur en milieu  en zal zij een actief ontmoedigingsbeleid voeren m.b.t. (het oplaten van) ballonnen.

Dit heeft het college van B&W eerder deze week besloten in reactie op de door ons gestelde vragen over heliumballonnen en de gruwelijke gevolgen voor vissen, vogels en natuur (zie elders op deze website). Het instellen van een algemeen verbod voor het oplaten van ballonnen, zoals wij ook hadden gevraagd, is naar mening van het college niet haalbaar.