Vandaag, vrijdag 13 juni 2014 net na het middaguur, hebben de raadsleden de Kadernota 2015 per mail ontvangen. Tijdens de raad van gisteravond deden de collegepartijen nog zeer onwetend over de inhoud van deze Kadernota (= de financiƫle uitwerking van het coalitieakkoord voor de komende vier jaar).

 

Het heeft er nu alle schijn van dat er een bijzonder doortrapt spel is gespeeld, dat nodig was om de raad te laten instemmen met een ‘blanco cheque’ van ruim 1,5 miljoen euro. De bestemming van dat bedrag wordt namelijk bepaald in die Kadernota en daarover kon gisteravond nog niets gezegd worden, zo werd gesteld.

 

DSN is er niet ingetrapt en heeft gisteravond tegen het desbetreffende amendement gestemd!