….. maar in Soest blijven we bezuinigen op het groen ….. Hoe blind kun je zijn?

 

 

De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden kan een besparing opleveren van 65 miljoen euro op het volksgezondheidsbudget. Meer groen kan er ook voor zorgen dat werknemers zich minder vaak ziek melden, wat een besparing van 328  miljoen euro oplevert. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG, dat al in 2012 is verricht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I).

Het is voor de eerste maal dat er onderzoek is gedaan naar de economische waarde van investeren in natuur in relatie tot gezondheidszorg; het was op basis van eerder wetenschappelijk onderzoek al wel ‘aannemelijk’ dat een groene omgevingeen gunstig effect heeft op de gezondheid van mensen. Maar ondanks deze overduidelijke cijfers en rapporten blijven we in Soest kiezen voor verder bezuinigen op het groen! Hoe blind kun je zijn ….???

 

10% meer groen in de wijk ….

KPMG heeft twee casestudies uitgevoerd op basis waarvan een berekening is gemaakt voor heel Nederland. Zo is de invloed van groen op depressies onderzocht en is gekeken naar het effect van groen op overgewicht bij jongeren. In het eerste geval kwam naar voren dat bij 10% meer groen in de wijk er 130 depressiepatiënten minder zouden zijn. De bespaarde kosten in zorg en ziekteverzuim komen op wijkniveau op 8 ton en voor heel Nederland op zo’n 400 miljoen euro. Het effect van groen op obesitas bleek lastiger in economische waarde uit te drukken, ondanks dat vaststaat dat 10% meer groen in de wijk 15% meer kinderen doet bewegen.

 

Het KPMG-onderzoek is uitgevoerd in een reeks van onderzoeken naar de economische waarde van biodiversiteit (de TEEB-rapporten) in opdracht van het ministerie van EL&I. Het is begeleid door een klankbordgroep met de ministeries EL&I en VWS, de GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Menzis, TNO, RIVM, MUMC, Raad voor de Gezondheid en een huisarts.

 

Het TEEB-rapport is hier te vinden:

http://www.biodiversiteit.nl/teeb/teeb-groen-gezond-en-productief/teeb-rapport-groen-gezond-en-productief.pdf

 

Meer informatie over (het belang van) biodiversiteit:

http://www.biodiversiteit.nl