In P-Plus, het magazine voor verantwoord ondernemen op basis van PeoplePlanet&Profit, was onlangs te lezen dat de kosten van het statiegeldsysteem in Nederland onjuist zijn voorgesteld. De werkelijke kosten zouden aanmerkelijk lager liggen dan kosten die zijn opgevoerd in het kader van besluitvorming rondom afschaffing van het statiegeld op grote PET-flessen per 1 januari 2015. Dat maakt de basis voor afschaffing nu toch wel erg wankel en betekent feitelijk dat we dit onzalige plan kunnen loslaten.

 

De Universiteit van Wageningen had in 2012 berekend dat de kosten van het statiegeldsysteem in Nederland gemiddeld 5,9 eurocent/fles bedragen. Dit WUR-rapport lag vervolgens ten grondslag aan het besluit om het statiegeld op grote PET-flessen los te laten. Inmiddels heeft het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau CE Delft berekend dat de werkelijke kosten veel lager liggen, namelijk 3 eurocent/fles. En dat zet de hele discussie over het al dan niet afschaffen van statiegeld natuurlijk in een heel ander licht.

 

De verschillen in de herberekening komen volgens CE-Delft enerzijds omdat WUR de kosten heeft overschat en anderzijds de materiaalopbrengst ernstig heeft onderschat. Heel opvallend in het rapport van CE Delft is bovendien de constatering dat de twee Duitse prijsvechters Aldi en Lidl zelfs een geringe winst weten te maken op de inzameling van de eigen PET-flessen. Daarnaast zetten deze ketens de retourflessen in als klantenbinder. Verschillende kledingconcerns zoals C&A en H&M hebben deze tactiek inmiddels ook ontdekt: zij zien hun marketingkosten per nieuwe klant flink omlaag gaan door het systeem van statiegeld op kleding.  In de berekening van CE Delft is deze factor ‘klantenbinding’ nog niet eens meegenomen.

 

De opdrachtgever van de CE-rapportage is Tomra, een bedrijf dat apparaten maakt om de statiegeldflessen in te nemen. Een belanghebbende dus. Maar in duurzaam Nederland, zeker onder diegenen die werken aan een circulaire economie, is er ook grote weerstand tegen het stopzetten van statiegeld. Tomra laat weten: “Wij roepen politiek en bestuur dan ook op de in de Raamovereenkomst Verpakkingen ingeslagen weg voor wat betreft afschaffing statiegeld te verlaten.”