Deze coalitie heeft in het akkoord voor de periode 2014-2018 de economische vitaliteit van onze gemeente benoemd als basis ván en vliegwiel vóór de plaatselijke werkgelegenheid. Mede om die reden heeft deze nieuwe raad ook structureel budget beschikbaar gesteld voor het jaarlijks organiseren van een Soester Ondernemerscongres (vindt dit jaar op 8 oktober plaats en het geheel staat in het teken van ‘ontmoeten en stimuleren’). Wij vonden het dan ook op z’n zachtst gezegd opmerkelijk dat er onlangs door het gemeentebestuur een fotograaf uit buurgemeente Baarn is ingeschakeld voor fotowerk in Soest.

 

Alle reden dus om op 3 oktober jl. schriftelijke vragen te stellen aan het college:

– waarom is er voor de traditionele groepsfoto van de gemeenteraad (die op 18 september jl. is gemaakt) een fotograaf uit Baarn ingeschakeld, nu u toch zo nadrukkelijk stelt zoveel waarde te hechten aan economische vitaliteit, het stimuleren van de plaatselijke werkgelegenheid en het belang van een levenskrachtige lokale economie (en daar ook in wil investeren)?

– beklijven die ontmoetingen met de vele ondernemers uit onze gemeente dan niet? Hebben alle gesprekken en de inzet van de bedrijfscontactfunctionaris dan geen effect?

 

 

 

Landelijke aandacht

De schriftelijk ingediende vragen hebben in de dagen erna heel wat stof doen opwaaien. Voor- en tegenstanders twitterden er volop over en het wekelijkse radioprogramma Nog Steeds Wakker (NPO1) belde Yolande Gastelaars voor een toelichting in de uitzending. En zo was zij in de nacht van 7 op 8 oktober tegen 04.00 uur te horen in het programma vol nieuws, cabaret en livemuziek.

 

Centraal stond natuurlijk de vraag waarom DSN nu juist over deze relatief betrekkelijke kwestie aan de bel heeft getrokken. Gastelaars heeft daarop uitgelegd dat deze nieuwe coalitie de mond vol heeft over ‘t stimuleren van de werkgelegenheid, dat we als Soest fors inzetten op het versterken van de lokale economie en dat we ook jaarlijks een bedrag van € 10.000 besteden aan de organisatie van een Ondernemerscongres Soest. “Dat betekent voor onze partij, dat als je dit soort zaken met de mond belijdt, je ze ook in de praktijk moet brengen en een lokale fotograaf moet inhuren. En ja, het is een principieel punt. Wij vinden als DSN dat je moet doen wat je belooft en als je dingen zegt, dan moeten mensen daar ook op kunnen rekenen. En dat geldt net zo goed voor ‘kleine’ zaken zoals dit”, aldus Gastelaars.