BOUWPLAN VAN WEEDESTRAAT

In de raad van donderdagavond 18 december jl. hebben we als DSN niet ingestemd met het bestemmingsplan, dat grootschalige nieuwbouw op de hoek Van Weedestraat/Stadhouderslaan mogelijk maakt (zie impressie). Voor dit plan wordt gebruik gemaakt van de ontwikkellocatie, zoals die in 2013 is opgenomen in het bestemmingsplan Soestdijk. Volgens DSN is over deze locatie – net als over de 10 andere in het gebied tussen rotonde Burg. Grotestraat en spoorwegovergang – niet  gecommuniceerd met omwonenden, voordat ze in het bestemmingsplan Soestdijk werd opgenomen. Een amendement om de locaties uit het bestemmingsplan Soestdijk te halen, werd echter destijds niet gesteund door de andere partijen. Nu zitten we dus met dit bouwplan: wat ons betreft te groot en niet in verhouding tot de omliggende panden – buurman slagerij Van Asch en de achtergelegen woningen aan de Korte Brinkweg.

 

RECONSTRUCTIE WIEKSLOOT

 

De meerderheid van de raad heeft ingestemd met een budget van 1 miljoen euro voor het opknappen van de Wieksloterweg. Wij vinden het een veel te hoog bedrag voor een stuk asfalt van 2 km lang en 4 m breed, ondanks dat de provincie mogelijk de helft meebetaalt. Het blijft hoe dan overheidsgeld, dat door de inwoners wordt opgebracht! We hebben dan ook niet ingestemd met dit budget en gepleit voor een veel soberder oplossing. De Wieksloterweg, die veelvuldig als sluiproute wordt gebruikt, wordt met de opknapbeurt geprepareerd om straks buiten de bebouwde kom gelegd te worden. Er zal dan een maximum snelheid van 60 km./uur gaan gelden. Maar er wordt nu al regelmatig véél harder gereden, dus dat zal straks nog wel veel erger worden.