Omdat een grote meerderheid van de raad gisteravond instemde met een motie van DSN, GroenLinks, CU-SGP en LAS, moet het college voor het zomerreces een plan presenteren voor het instellen van vuurwerkvrije zones in Soest. Zones die gecreëerd moeten worden rondom plekken waar dat ‘voor mens, dier en materiaal het meeste effect heeft’, zodat overlast en stress teruggedrongen en vuurwerkschade mogelijk beperkt worden.

DSN is blij met de instemming en hoopt op een positief effect van deze maatregel.