Voor de raadsvergadering van 22 januari 2015 stond het onderwerp ‘Vaststelling OZB-tarieven 2015’ geagendeerd als hamerstuk; dat laatste betekent dat zo’n onderwerp niet voor bespreking door de raad bedoeld is, maar voor snelle instemming. Omdat wij niet akkoord wilden gaan met deze trendmatige verhoging, hebben wij voorafgaand aan de raadsvergadering de voorzitter van de raad  gemeld, dat DSN over dit punt een stemverklaring wilde afleggen. Uiteraard kregen we die  gelegenheid, waarna wij, net als vorig jaar, hebben laten weten tégen deze trendmatige verhoging te zijn, omdat er ons inziens meerdere andere mogelijkheden in de begroting 2015 zijn om het benodigde bedrag van bijna 8 miljoen euro binnen te harken.

We waren de enige partij die tegen stemde …