Donderdag 5 februari a.s. vindt de eerste algemene ledenvergadering van dit jaar plaats. Deze vergadering begint stipt om 19.30 uur en is uitsluitend toegankelijk voor leden van DSN.

 

Op de agenda onder andere de verschillende jaarverslagen over 2014 (algemeen, politiek en financieel), het verslag van de kascontrolecommissie en voorstel decharge, het contributievoorstel voor 2015 (ongewijzigd t.o.v. 2014) en een vooruitblik op het nieuwe politieke jaar.

 

 

Nog geen lid?

Draagt u DSN een warm hart toe, maar bent u nog geen lid? Dan kunt u dat met één bericht veranderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@democratensoestnatuurlijk.nl , vermeld uw naam en adresgegevens en zeg dat u lid wilt worden.  U krijgt dan per omgaande bericht van ons met het rekeningnummer, waarop u de lidmaatschapsbijdrage ad  € 15 per jaar kunt overmaken.

 

Wilt u geen lid worden, maar ons wel financieel steunen? Dat kan ook! Stuur in dat geval een mailtje naar info@democratensoestnatuurlijk.nl met uw naam, adres- en contactgegevens en de mededeling ‘donateur’. U krijgt dan van ons een ontvangstbevestiging en het rekeningnummer, waarop u uw financiële bijdrage kunt overmaken.