(onderstaand schrijven is als ‘ingezonden brief’ gestuurd naar de Soester Courant)

 

De berichtgeving in de Soester Courant van 28 januari jl. over de verruiming van de openingstijden van de seksinrichting aan de Lange Brinkweg wekt de indruk dat DSN tegen de zondagssluiting van de massagesalon is. Dat is onjuist en dat lichten we graag toe.

 

Het amendement over de openingstijden van de massagesalon was gestoeld op naleving van de zondagsrust; dat zou volgens  een aantal partijen reden moeten zijn om de seksinrichting aan de Lange Brinkweg op zondag gesloten te houden. Als DSN hebben wij in de vergadering aangegeven het hypocriet te vinden om vóór dat amendement te stemmen, omdat wij in principe niet tégen zondagsopenstelling in het algemeen zijn. We zijn echter wel – en zo hebben wij het ook in de raadsvergadering van 22 januari jl. verwoord – tégen de zondagsopenstelling van de massagesalon omdat daarover al in 2002 afspraken met de omwonenden zijn gemaakt. Die afspraken moeten wat ons betreft worden nagekomen. Om dezelfde reden zijn wij als DSN tegen een uitbreiding van de massagesalon; ook daarover zijn immers afspraken gemaakt met omwonenden en die moeten dus eveneens nagekomen worden.