Omdat meerdere senioren ons in de afgelopen weken benaderd hebben met klachten over de digitalisering van het woningaanbod (dat daardoor voor hen niet meer eenvoudig toegankelijk is), hebben we hierover vrijdag 27 februari jl. schriftelijke vragen gesteld aan het college.

 

Geacht college,

Door de steeds verdergaande digitalisering dreigen groepen inwoners buitengesloten te worden van informatie, simpelweg omdat zij niet beschikken over de kennis, de mogelijkheden of de middelen. Het gevolg is dat zij verstoken blijven van informatie die ook hen aangaat. DSN maakt zich hier zorgen over, temeer daar het lijkt alsof de tegenwoordige  communicatiemensen niet meer zonder internet kunnen denken. De gemeente Soest vraagt bijvoorbeeld aan het digitale inwonerspanel of er nog behoefte bestaat aan een gedrukte gemeentegids …. Het antwoord laat zich raden. Néé natuurlijk, want de ondervraagden vinden hun weg wel op internet en zitten niet (meer) te wachten op print!

De KBO (de grootste ouderenvereniging van Nederland) heeft recentelijk de digitalisering onder senioren onderzocht. Het blijkt dat landelijk 600.000 ouderen geen computer hebben of er niet mee om kunnen gaan. Naarmate de digitalisering toeneemt, wordt hen onder andere het contact met landelijke overheid, belastingdienst en gemeente onmogelijk gemaakt. Maar ook zoiets relatief eenvoudigs als het zoeken naar en/of inschrijven op een nieuwe woning wordt een onneembare barrière wanneer dat aanbod gedigitaliseerd wordt en uitsluitend nog maar via internet wordt aangeboden. Dit laatste is eind vorig jaar in Soest gebeurd en in dit kader hebben wij de volgende vragen:

 

  1. Bent u ermee bekend dat WVS Woonruimteverdeling Soest/Soesterberg ~ Portaal Regio Eemland per eind november 2014 de huurwoningen niet meer publiceert in de Soester Courant, maar uitsluitend nog digitaal aanbiedt? En zo ja, is dit in overleg met u gegaan en wat was dan uw overweging om daarmee in te stemmen?

 

  1. Ons bereiken klachten van senioren die zich verstoken voelen van het huurwoning-aanbod; uw college zal over deze zelfde kwestie benaderd worden. Heeft u een oplossing? Met andere woorden: wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat álle inwoners van Soest toegang hebben en houden tot het actuele huurwoningaanbod?

 

  1. WVS ~ Portaal verwijst de woningzoekende senioren nu naar de balie in het gemeentehuis. Maar lang niet alle ouderen zijn in staat om daar het aanbod te gaan bekijken. Hoe denkt u het woningaanbod toch bij deze woningzoekenden in beeld te krijgen en welke maatregelen kunt u nemen om uitsluiting van onze inwoners te voorkomen?

 

Vriendelijke groet,

de fractie van Democraten Soest Natuurlijk