DSN heeft vandaag in collegiale samenwerking met Burgerbelangen Soest-Soesterberg onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college:

 

Geacht college,

 

Midden in een woonwijk, in ’t hart van Soest, op de hoek Hartweg/Schaepmanstraat, ligt sinds een jaar of vijf een officiele hondenuitlaatstrook. Het hondenpoepveld is gesitueerd op een hoek, aan weerszijden ingeklemd door woonhuizen. Eemfors maakt het twee keer per week schoon, aanwonenden hebben dus vijf dagen per week een stinkend terrein in hun midden liggen. In de winter wat minder, in de zomer véél meer stank. Plus strontvliegen. U begrijpt dat ‘t omwonenden alle lust om buiten te zitten (om maar te zwijgen van buiten te eten) ontneemt. Ook kleine kinderen worden door hun ouders angstvallig weggehouden van deze hoek. Omwonenden hebben al diverse malen bij uw college aangeklopt voor een oplossing, maar het lijkt erop dat uw college de hulpvraag uit de buurt anders interpreteert. Reden waarom zij de lokale politiek hebben ingeschakeld en wij u de volgende vragen stellen, met de intentie het voorliggende probleem structureel op te lossen:

 

  1. Omwonenden hebben vorig jaar al een handtekeningenactie georganiseerd over het hondenpoepveld. Heel veel buurtbewoners (waaronder ook veel hondenbezitters) hebben toen aangegeven vóór opheffing van dit uitlaatveld te zijn.
  2. Wat heeft u met de klachten en het bezwaar van de buurt tot nu toe gedaan ?
  3. Heeft u hierover het WBT geconsulteerd?
  4. Op welke wijze heeft u na het ontvangen van de handtekeningen, en uw standpuntbepaling, gecommuniceerd met betrokken inwoners?

 

  1. Op de hondenuitlaatkaart Soest is te zien dat het poepveld hoek Hartweg/Schaepmanstraat eigenlijk ’t enige veld is dat zo direct in een woonwijk en grenzend aan woningen is gesitueerd.

Waarom is juist voor deze uitlaatlocatie gekozen?

 

  1. Het WBT Soestdijk/’t Hart zet zich al jaren in om de hondenpoepoverlast in de wijk tegen te gaan m.b.v. depot dogs.
  2. Bent u bereid met het WBT te overleggen wáár depot dogs geplaatst moeten worden om het poepveld Hartweg/Schaepmanstraat op te kunnen heffen?
  3. Kunt u aangeven of er meerkosten (en zo ja, hoeveel) verbonden zijn aan het legen van de depot dogs in vergelijking met het twee maal per week schoonmaken van het uitlaatveld?

 

  1. Omwonenden hebben al diverse malen aangegeven het veldje op de hoek Hartweg/Schaepmanstraat zelf te willen onderhouden wanneer het wordt ingericht als speellocatie met daarop eventueel een overbodig geworden speeltoestel van een speelterreintje in de directe nabijheid. Dit past in de wens tot meer ‘burgerparticipatie’.

Bent u bereid hieraan mee te werken?