COLLEGE LAAT SOEST VERROMMELEN!

 

In de Ronde van donderdag 26 maart hebben we als DSN aangegeven grote bezwaren te hebben tegen de plannen om € 300.000 te bezuinigen op groenbeheer. In het voorstel van het college betekent dat 1.) verwijderen prullenbakken, 2.) verminderen knippen van hagen, 3.) beperken bladruimen, 4.) verminderen opruimen hondenpoep, 5.) verminderen onkruidbesteding, 6.) verminderen ruimen zwerfafval, 7.) niet meer afsteken graskanten, 8.) verlagen maaifrequentie, 9.) niet meer ondersteunen Zomerschoon, 10.) verminderen inzet serviceteam Eemfors met 3.000 manuur.

 

Iedereen klaagt al volop over het verrommelde straatbeeld en dat zal er met de nu voorgestelde maatregelen zeker niet beter op worden. Bovendien hebben we als DSN grote moeite met het feit dat er € 260.000 binnenkomt aan hondenbelasting en dat er maar € 105.000 wordt uitgegeven aan kosten m.b.t. honden (uitlaatterreinen etc.) – en dan nu geen hondenpoep meer opruimen!?! Los nog van dit alles betekent uitvoering van de voorgestelde maatregelen het verlies van 14 arbeidsplaatsen bij Eemfors, die vervolgens via de sociale dienst toch weer voor rekening van de gemeente Soest komen.

 

Daarnaast hebben we de wethouder gevraagd naar een uitsplitsing per kern van de kosten voor de voorgestelde maatregelen in het kader van de taakstelling groenbeheer van € 300.000. We willen namelijk weten of de bezuinigingsmaatregelen die een nadelig effect hebben op het algehele verzorgingsbeeld Soesterberg wel passen bij de inhaalslag die we op dit moment aan de andere kant maken op het gebied van ‘t vergroten van de aantrekkingskracht van Soesterberg. Het lijkt allemaal zo tegenstrijdig, net zoals dat er in Soest-Zuid eerst prachtige oude rododendrons worden gesloopt en worden vervangen door grasvelden, waarna het WBT op verzoek van omwonenden die terreinen weer gaat beplanten met rododendrons. Op deze manier wordt gemeenschapsgeld weggegooid. Als DSN zijn wij van mening dat we beter eerst naar bezuinigingsmogelijkheden bij onszelf kunnen kijken, dan dat we onze inwoners er mee opzadelen.