DSN heeft vandaag schriftelijke vragen aan het college gesteld n.a.v. de vernielingen bij Station Soest-Zuid:

Schriftelijke vragen conform art. 38 Reglement van Orde

 

Inzake Vandalisme fietsenstalling Station Soest-Zuid

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

 

 

Geacht college,

 

Zaterdagnacht 12 april was het weer raak op station Soest-Zuid, ditmaal bij de fietsenstalling langs de Koningsweg. Alle ruiten van de overkapping ingeslagen. De straat bezaaid met glas. Een ravage!

 

De fractie van DSN heeft in dit kader de volgende vragen:

  1. Omwonenden zeggen ’s nachts rond 3 uur het alarmnummer 112 te hebben gebeld n.a.v. hetgeen zij op straat hoorden. Zij hadden ook al eerder de politie gebeld over vernielingen bij het station. Toch werd er volgens omwonenden niet of nauwelijks gehoor gegeven aan hun melding. Hoe is dat mogelijk? Na hoeveel tijd arriveerde politie daadwerkelijk? Welke acties heeft uw college in de afgelopen tijd ondernomen om de overlast bij Soest-Zuid tegen te gaan? En hebben omwonenden ooit iets van u gehoord n.a.v. hun vragen en klachten over vandalisme en overlast rondom het station?
  2. Waarom heeft het tot dinsdag geduurd voordat de ravage bij de fietsenstalling werd opgeruimd?
  3. Wat hebben jongerenwerkers in de afgelopen tijd ondernomen om overlast bij het park Klein Engendaal  te verminderen. Zijn zij aanwezig op tijdstippen dat de jeugd elkaar hier treft, bijvoorbeeld op zaterdagavonden? En wat is de taak van de Stichting Balans in deze?
  4. Vandalisme kost geld. Veel geld. Landelijk is er sprake van ruim 35 miljoen euro (cijfers 2011). Kunt u aangeven hoeveel schade er jaarlijks door vandalisme aan eigendommen van de gemeente Soest wordt aangericht? En hoeveel van die kosten kon verhaald worden op de ‘daders’?
  5. Een groot aantal gemeenten maakt inmiddels gebruik van de Vandalismemeter, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel financiële schade aan eigendommen van de gemeente door vandalisme is aangericht. Hierdoor kan elke inwoner in één oogopslag kan zien hoeveel de gemeente heeft moeten uitgeven aan reparatie en schoonmaak als gevolg van vandalisme. Dit moet bijdragen aan de betrokkenheid van burgers bij het probleem en uiteindelijk leiden tot een daling van het vandalisme. Bent u bereid een Vandalismemeter in Soest in te voeren en ieder kwartaal de kosten veroorzaakt door vandalisme naar buiten te brengen?
  6. Zou de wethouder met Onderwijs in haar portefeuille aandacht voor dit onderwerp kunnen vragen op basisscholen en in voortgezet onderwijs? Wellicht in combinatie met de Vandalismemeter, zodat kinderen zich van jongs af aan bewust worden van de overlast voor de omgeving en de kosten die vandalisme met zich meebrengt voor alle inwoners van Soest!
  7. Is het een mogelijkheid om de fietsenstalling langs de Koningsweg op te heffen en de stalling bij het station uit te breiden, eventueel met lockers?