Schriftelijke vragen conform art. 38 Reglement van Orde

Inzake fietstunneltje Soesterengweg ~ Dalweg

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Soest, 23 april 2015
Geacht college,
Het door u gevoerde ‘groen’beleid bestaat uit het verwijderen van 10% van de bomen en 30% van de hagen en heggen uit Soest&Soesterberg. Het is geen geheim dat wij als Democraten Soest Natuurlijk van meet af aan tegen uw ‘groen’benadering zijn geweest; uw aanpak staat niet alleen haaks op onze opvatting van een ‘groene gemeente’, zij is bovendien volgens ons niet goedkoper/beter/meer duurzaam verantwoord dan wat u ons en onze inwoners wilt laten geloven.
Los van duurzaamheid, gezondheid, welzijn/welbevinden, financiën, flora, fauna en ecologie is er onlangs nóg een reden bijgekomen die pleit tégen uw ‘groen’beleid – en dat is die van ‘veiligheid’. Deze foto van het fietstunneltje Soesterengweg ~ Dalweg spreekt wat dat betreft voor zich:
Zoals u ziet, heeft uw groen’beleid geresulteerd in een aan weerszijden haag- en hegvrije bovenovergang van het fietstunneltje Soesterengweg ~ Dalweg.  En daardoor is hier nu een levensgevaarlijke situatie ontstaan. Meerdere omwonenden en passanten hebben ons erop geattendeerd dat deze haag- en hegvrije bovenovergang inmiddels verworden is tot favoriete kinderspeelplaats; het is een uitdaging om boven de tunneldoorgang te spelen!

 

In dit kader hebben wij de volgende vragen:
1)    Welke besparing op ‘groenonderhoud’ heeft het verwijderen van de heggen en hagen aan weerszijden van het fietstunneltje Soesterengweg ~ Dalweg opgeleverd?
2)    Wordt dit van heggen en hagen ontdane stuk binnenkort ingezaaid met gras? En wat zijn dan de kosten om dat grasveld te maaien en te onderhouden?
3)    Welke kosten moeten nu gemaakt worden om de ontstane situatie veilig te maken (wij denken aan het plaatsen van valhekken e.d.)?
4)    Wie draait op voor de (in het meest gunstige geval invaliditeits)kosten in het geval een spelend kind drie meter in de betonnen tunnelbak naar beneden stort?
5)    Bent u vooraf door de uitvoerder van deze ‘groen’renovatie geïnformeerd over de situatie ter plekke en de onveilige situatie die hier aan weerszijden van het fietstunneltje zou ontstaan?
Met vriendelijke groet,
de fractie van Democraten Soest Natuurlijk (DSN)
Yolande Gastelaars