Afgelopen week heeft de gemeente Soest haar plannen voor het stationsgebied Soest-Zuid en de kruising met de Soesterbergestraat gepresenteerd. De voorkeur van de gemeente gaat, vooruitlopend op de inspraak, uit naar:

  1. a)  het uitvoeren van de aanpassingen op de kruispunten Soesterbergsestraat/Vondellaan en Birkstraat/Vondellaan conform de verkeerskundige verkenning, inclusief het instellen van eenrichtingsverkeer in de PC Hooftlaan en het opheffen van het afslagverbod naar de Bartolottilaan;
  2. b)  het uitvoeren van variant 2C (maatregelen op maaiveld) in het stationsgebied, zonder de in 2C geschetste aanpassingen op de Ossendamweg bij de Schoutenkampweg en Dr. s’Jacobstraat;
  3. c)  het opheffen van de spitsafsluiting op de Foekenlaan/Den Blieklaan inclusief bijbehorende maatregelen;

Op woensdag 10 juni 2015 (15.30 uur of 19.30 uur) organiseert de gemeente twee bijeenkomsten. Als u daarbij aanwezig wilt zijn, dient u zich bij de gemeente Soest aanmelden.

 

U kunt ook een schriftelijke reactie sturen naar soestzuid@soest.nl (moet ontvangen zijn vóór 13 juli).

 

Democraten Soest Natuurlijk heeft altijd al een voorkeur gehad voor variant 2C (maatregelen op maaiveld). Wij zijn blij dat nu ook dit College, dat eerder star vasthield aan een tunnelbak, tot dezelfde conclusie is gekomen! We vinden het echter wel jammer dat zoveel dure onderzoeken aan vooraf zijn gegaan.

 

De overige maatregelen willen wij graag eerst in detail bekijken voordat we er een definitieve uitspraak over doen. Wij begrijpen dat er vanuit deze straten zeer veel weerstand zal zijn en wat ons betreft zal er eerst duidelijkheid moeten zijn over de noodzakelijke verkeerskundige maatregelen voordat straten worden opengesteld.

Stationsontwikkeling Soest-Zuid en Soesterbergsestraat

 

Klik op de foto voor een groter beeld!