De Raad van State heeft op 3 juni 2015 uitspraak gedaan in de aangespannen zaken m.b.t. het bestemmingsplan Landelijk Gebied. De bezwaren waren onderverdeeld in twee zaken.

In de eerste rechtszaak ging het om de vraag of de gemeente Soest qua proces en qua inhoud in diverse kwesties juist heeft gehandeld (en daarbij ook de belangen van ruimtelijke ordening alsmede die van de betrokken inwoners/belanghebbenden op de juiste wijze heeft afgewogen).

In de tweede rechtszaak de Gemeente Soest en Provincie Utrecht tegen over elkaar omdat de gemeente nogal wat wensen heeft doorgedramd n.a.v. een raadsmeerderheid (o.a. Soest2002, VVD, PvdA), die vond dat verschillende inwoners in het landelijk gebied meer zouden moeten kunnen bouwen dan de provincie toeliet.

Democraten Soest Natuurlijk DSN heeft in december 2013 tegen het spierballengedoe van Soest gestemd, omdat wij tegen verstening van het landelijk gebied zijn en het budget van € 25.000 voor een externe advocaat ook volledig over de top vonden.

 

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied van Soest (dat is het gebied buiten de rode contour waar de Provinciaal Ruimtelijke Verordening PRV geldt) is in de raadsperiode 2010-2014 geactualiseerd. Omdat daarmee bouwmogelijkheden in het buitengebied werden getorpedeerd dan wel werden toegestaan, stapten diverse inwoners naar de Raad van State. Ook de vereniging Vrij Polderland kwam in actie, omdat de gemeente bepaalde ontwikkelingen (een windmolen in de polder of een woning-bedrijf in het buitengebied) in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk wilde maken. Daarnaast kwamen vanwege het nieuwe bestemmingsplan weer al langer slepende kwesties aan de orde.

 

De Raad van State heeft de meerderheid van de bezwaren tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard. Slechts enkele kwesties zijn in het nadeel van de gemeente geëindigd: Vrij Polderland heeft gelijk gekregen in haar bezwaar tegen windmolens in de Soester polder en de eigenaresse van de hondenkennel staat in haar recht t.o.v. de illegaal wonende achterbuurman. De gemeente kan die woning op het terrein van Duynparc Soest (voormalig King’s Home) volgens de Raad van State niet zomaar legaliseren en daarmee toevoegen aan het totaal aantal woningen in het buitengebied.

De gemeente moet daar opnieuw aan de slag om tot een juiste beoordeling (oplossing) te komen.
Als DSN zijn wij best content met deze uitkomst en we hopen dan ook dat de gemeente de windmolen laat rusten en de slepende kwestie met de hondenkennel naar behoren oplost.

 

In de tweede rechtszaak stonden Gemeente Soest en Provincie Utrecht tegenover elkaar. Dat was het gevolg van de raadsmeerderheid die zich niet wilde neerleggen bij de bemoeienis van de Provincie. Dit betrof vooral bouwwensen in het landelijk gebied. De Provincie wilde deze niet toestaan op basis van haar eigen regels en had daarom goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan waarin die wensen toch mogelijk gemaakt werden. Die aanwijzing van de Provincie (zoals dat genoemd wordt) was aanleiding voor een beschamende vertoning in de raadszaal waar in december 2013 diverse raadsleden zich hoger in rang achtten dan de provinciebestuurders. Dat resulteerde in het beschikbaar stellen van € 25.000 voor een dure advocaat die de Provincie wel even voor de rechter zou dagen om daarmee alle bouwwensen in het buitengebied te honoreren.

 

DSN is er blij mee dat de Raad van State al die wensen heeft afgewezen. Volgens het hoogste rechtsorgaan heeft de Provincie terecht de goedkeuring aan de wensen van Soest onthouden. Met name de verplaatsing van de boer van binnen stedelijk naar het landelijk gebied (buiten stedelijk) en een tweede boeren woning in een ander geval zijn voorbeelden van wensen die de Raad van State niet heeft gehonoreerd.

 

Opvallend is het afwijzen van de bestuurlijke lus, waar de gemeente om had gevraagd. Een juridische term voor snelle reparatie van onjuistheden in het bestemmingsplan Landelijk Gebied.
Soest krijgt termijnen opgelegd voor het over doen van de bestemmingplan onderdelen die de Raad van State nu niet heeft goedgekeurd. De hondenkennel is de belangrijkste.

 

Voor DSN zijn de uitkomsten een steun in de rug in haar inzet voor een groen Soest en een stringente toepassing van de Provinciale regelgeving. Het is nu aan het huidige college om te bezien welke beleidsmatige aspecten opnieuw op de agenda worden gezet. Gaat het college op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor de windmolen of verplaatsing boerenbedrijf of laat ze het rusten.

De volgende stap wordt, nu het bestemmingsplan Landelijk Gebied definitief is, het vervolg Kernrandzone Soesterveen. Daar zouden onder voorwaarden op basis van voor een ieder gelijkluidend beleid met instemming van de Provincie, woningen op diverse plekken kunnen worden ingepast. En in dat geval is er toch weer sprake van verstening van het buitengebied…