Heel veel Soesterbergers die de afgelopen weken geprobeerd hebben de gemeenteraad alsnog op andere gedachten te brengen, weten sinds gisteravond dat hun laatste offensief niets heeft uitgehaald. Een ruime raadsmeerderheid heeft namelijk besloten dat er toch gebouwd gaat worden op het evenemententerrein en dat de sociaal culturele activiteiten ‘voorlopig’ worden ondergebracht in kinderdagverblijf De Linde aan de Chr. Huijgenslaan.

Collegepartijen Soest2002 en VVD, die vóór de verkiezingen nog beloofd hadden zich sterk te maken voor een Sociaal Culturele Voorziening in de Marechausseekazerne, lieten met deze 180 graden ommezwaai hun ware gezicht zien. En ook D66, die de kiezers in Soesterberg een nieuw sociaal cultureel centrum beloofde, heeft duidelijk gemaakt wat haar verkiezingsbeloften waard zijn.

 

DSN tégen

Zoals van ons verwacht kon worden, hebben wij gisteravond tegen de plannen gestemd. We vinden namelijk dat Soesterberg een mooi groen hart verdient, zoals ook beschreven staat in het groenbeheerplan: “centraal groen ten behoeve van bijzondere evenementen, waar veel bewoners en recreanten samenkomen”. Daarnaast geloven we niet in nog meer bouwplannen in Soesterberg, omdat de projecten Appollo-Noord, Abrona en Open Ankh nog niet eens verkocht kunnen worden en Vliegbasis, Soesterberg-Noord en Oude-Tempel ook nog in ontwikkeling moeten komen. Wij vrezen dan ook dat het evenemententerrein, net zoals het Dorpsplein, uiteindelijk zal resulteren in een verliesgevend bouwproject.

De door ons samen met Burgerbelangen Soest-Soesterberg ingediende motie om het voorstel terug te trekken en met de Soesterbergers op zoek te gaan naar een breed gedragen plan, werd alleen gesteund door GroenLinks.

Paardenweitje

Het in onze ogen enige voordeel van de gisteravond gemaakte keuze is dat het eerder geplande manifestatieterrein op het paardenweitje naast Landgoed Egghermonde van de baan is. Wethouder Janne Pijnenborg heeft ons gisteravond n.a.v. onze vragen verzekerd dat het terrein niet verhard zal worden, er geen hekwerk omheen komt, er geen structurele verlichting komt en er evenmin een bouwwerk komt te staan. Op deze wijze blijft er tenminste nog iets overeind van het beschermd dorpsgezicht landgoederenzone Banningstraat, dat onderdeel uitmaakt van de Wegh der Weegen.

paardenwei naast Egghermonde met copyright