De meerderheid van de raad heeft besloten vanaf 2016 een bedrag van € 300.000 te willen bezuinigen op het onderhoud van het openbaar groen. Het college heeft daarvoor tien bezuinigingsmaatregelen voorgesteld, die alle tien zijn overgenomen door de meerderheid van de raad. Deze tien bezuinigingsvoorstellen worden in het kader van burgerparticipatie morgenavond 24 juni vanaf 19.30 uur voorgelegd aan de inwoners van Soest(erberg). De aanwezigen kunnen dan laten horen wat volgens hen de beste manier is om te bezuinigen op groen …. (inderdaad: deze burgerparticipatie gaat erom dat er hoe dan ook drie ton op groen bezuinigd gaat worden).

 

De tien bezuinigingsmaatregelen zijn:

  1. alle afvalbakken verwijderen;
  2. hagen minder vaak knippen;
  3. blad niet meer verwijderen uit groenvoorzieningen;
  4. hondenpoep op uitlaatvelden minder vaak ruimen;
  5. minder vaak schoffelen en harken;
  6. zwerfafval in beplanting laten liggen;
  7. de kanten van gazons alleen langs de straat en stoep steken;
  8. gazons minder vaak maaien;
  9. geen materialen meer beschikbaar stellen voor ‘Zomerschoon’;
  10. stoppen met extra dienstverlening.

 

Als DSN zijn wij niet akkoord gegaan met dit bezuinigingsvoorstel. Heel veel inwoners klagen immers al over het verrommelde straatbeeld en dat zal er met de nu voorgestelde maatregelen zeker niet beter op worden. Bovendien hebben we als DSN grote moeite met het feit dat er € 260.000 binnenkomt aan hondenbelasting en dat er maar € 105.000 wordt uitgegeven aan kosten m.b.t. honden (uitlaatterreinen etc.) – en dan nu geen hondenpoep meer opruimen!?! Los nog van dit alles betekent uitvoering van de voorgestelde maatregelen het verlies van 14 arbeidsplaatsen bij Eemfors, die vervolgens via de sociale dienst toch weer voor rekening van de gemeente Soest komen.