Gisteren ontvingen alle raadsleden een hartenkreet uit Soesterberg n.a.v. de voorgenomen sluiting van zorg- & wooncentrum De Heybergh.

Democraten Soest Natuurlijk heeft  vanmiddag als volgt gereageerd naar de actiegroep ‘De Heybergh blijft open!’:

 

Geachte leden van de Actiegroep ‘De Heybergh blijft open’,

 

Dank voor uw schrijven d.d. 20 juli jl. n.a.v. het bekendgeworden besluit om De Heybergh per 1 mei 2016 te sluiten. En om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij begrijpen uw ongerustheid en we steunen u in uw streven dit woon- & zorgcentrum voor Soesterberg te behouden!

 

We zijn het met u eens dat zorg en welzijn dicht bij de bewoners geboden moet worden en dat de ouderen van Soesterberg op z’n minst de keuze moeten hebben om in hun eigen dorpskern te blijven wonen en daarbij zorg te ontvangen. De sluiting van De Heybergh ontneemt hen die keuze en dat zou niet mogen gebeuren.

De vraag is echter hoe Zorgpalet Baarn-Soest gemotiveerd kan worden dit besluit terug te draaien. De organisatie heeft immers wel vaker opmerkelijke manoeuvres laten zien:

  • In 2011 zou Groot-Engendaal in Soest vanwege code rood onbewoonbaar zijn en werd door Zorgpalet Baarn-Soest hemel en aarde bewogen voor nieuwbouw (die uiteindelijk niet gerealiseerd is, maar de ophef door Zorgpalet gesteund door toenmalig oppositiepartijen VVD, Soest2002, PvdA en CU-SGP heeft wel handenvol geld gekost!);
  • In 2014, toen de Soester bewoners van Groot Engendaal ‘geëvacueerd’ waren naar andere huizen in Soest, bleek het pand plotseling toch met een aantal kleine ingrepen geschikt te zijn voor bewoning door Baarnse bewoners (die voor drie jaar onderdak nodig hebben i.v.m. vernieuwbouw van het zorgcentrum Schoonoord in Baarn);
  • en dan nu, zoals wij begrepen hebben, wél nieuwbouw van het verouderde verpleeghuis Sint Elisabeth in Lage Vuursche, maar kennelijk géén prioriteit voor het woon- & zorgcentrum in Soesterberg.

 

Daarnaast vragen wij ons mét u af hoe de zorg in Soesterberg geregeld gaat worden als Zorgpalet Baarn-Soest de deuren van De Heybergh gaat sluiten. Er zijn immers nogal wat Soesterbergers afhankelijk van de diensten van Zorgpalet (en dat zijn er heel wat meer dan de 30 plekken, die worden genoemd om zo de ‘geringe omvang’ van het woon- & zorgcentrum te benadrukken).

 

We zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen en er bij het college van B&W op aandringen zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met Zorgpalet Baarn-Soest; een kopie van dit schrijven sturen wij daarom ook naar het college.

 

Met vriendelijke groet,

 

Yolande Gastelaars

fractievoorzitter Democraten Soest Natuurlijk