In reactie op de brandbrief van de actiegroep “De Heybergh blijft open”, de maatschappelijke onrust over het besluit om het woon- & zorgcentrum te sluiten en de politieke druk als gevolg, heeft het college van B&W laten weten eind augustus een bijeenkomst te zullen organiseren met Zorgpalet, SBBS en De Drie Eiken.

 

Deze bijeenkomst is bedoeld om ‘met elkaar in gesprek te gaan’ en om ‘zorgen, bevindingen en achtergronden’ met elkaar te delen. Het lijkt er niet op dat B&W gaan proberen om Zorgpalet op andere gedachten te brengen, want in haar brief aan de actiegroep en raadsleden zegt het college nadrukkelijk geen zeggenschap te hebben in het besluit van Zorgpalet (terwijl in de Gooi- en Eemlander van 22 juli jl. al stond dat de gemeente vertrouwen heeft in Zorgpalet).

 

De keuze voor eind augustus is gelegen in het feit B&W deze bijeenkomst niet in de vakantieperiode willen laten plaatsvinden. Wij vragen ons af of dat niet te laat is. Enerzijds omdat dit soort slecht nieuws berichten altijd juist wel in een vakantieperiode naar buiten komen en anderzijds omdat Zorgpalet al per 1 september gaat starten met de ontmanteling van De Heybergh.