DRIE LOCATIES SOEST IN BEELD VOOR LANGDURIGE OPVANG

Op 29 september a.s. vindt in het gemeentehuis van Soest een opiniƫrende raadsvergadering plaats. Deze raadsvergadering betreft de drie locaties die de gemeente Soest wil aanwijzen voor een semipermanent asielzoekerscentrum (AZC) voor 600 tot 800 bewoners. Op de bijgevoegde foto ziet u de drie gedachte locaties.

1: Het ijsbaanterrein aan de Peter van de Breemerweg.

2: Het Knotwilgengebied aan de Stadhouderslaan.

3: Het terrein tussen Koninginnelaan en Jachthuislaan.

 

Deze drie gebieden liggen (deels) buiten de rode contour. Ze zijn evenmin geheel eigendom van de gemeente. Ook is er nog sprake van een terrein op de voormalige vliegbasis te Soesterberg. De opvang zou voor een periode van 5 tot 10 jaar zijn.

 

Inwoners van de gemeente Soest kunnen deze avond inspreken. Zij dienen zich hiervoor wel aan te melden bij de griffier de heer M. Van Vliet, via m.vanvliet@soest.nl.

 

Wat vindt u hiervan? Kijk voor uw meningsvorming ook eens op de website van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (https://www.coa.nl); daar ziet u de voorwaarden die het COA stelt aan de verschillende locaties voor crisisopvang, noodopvang en langdurige opvang.

 

Wij zouden uw reactie graag meenemen naar de vergadering van 29 september a.s. U kunt ons mailen op info@democratensoestnatuurlijk.nl

kaart_locaties_AZC Soest