Met de beelden en berichten van de afgelopen maanden kon het niet uitblijven: ook in Soest krijgen we te maken met vluchtelingen. En iedereen is het erover eens dat we hierin onze verantwoordelijkheid moeten nemen. De vraag is alleen wel in welke vorm we dat doen. Wat Democraten Soest Natuurlijk betreft is dat kleinschalig en passend bij de maat van Soest: ‘Geen grote woorden, maar praktische oplossingen, die we kunnen realiseren en die we met elkaar ook aan kunnen’, was de boodschap van Gastelaars gisteravond in de overvolle raadzaal.
In de visie van DSN bestaat de hulp aan vluchtelingen niet alleen uit bouwlocaties in het groen. Het is volgens de partij veel beter om te kijken naar bestaande locaties in Soest waar op kleine schaal noodopvang dan wel huisvesting voor vergunninghouders gerealiseerd kan worden. Dat past veel meer bij de maat van Soest en kan ook helpen bij de integratie en acceptatie van de nieuwe Soesters.
De collegevoorstellen voor een grote AZC in Soest wijst DSN van de hand: ‘we kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van een verborgen bouwagenda. Dat een aantal partijen onder het mom van die zielige vluchtelingen semipermanente bouw wil realiseren op locaties buiten de rode contour in de wetenschap dat die stenen dan niet meer zullen verdwijnen. Daar werken wij niet aan mee’, klonk het luid en duidelijk.
Mocht het college toch vasthouden aan een asielzoekerscentrum, dan moet daarvoor samenwerking gezocht worden met buurgemeente Baarn of in nog groter regionaal verband.