In de raad van afgelopen donderdag hebben wij aangegeven het onbegrijpelijk te vinden dat dit college vasthoudt aan het plan om 300.000 euro te bezuinigen op groenonderhoud. Daarmee gaat het college namelijk voorbij aan de vele wensen en ideeën (bijv. pluktuinen en groenadoptie) die de inwoners hebben ingediend tijdens de inspraakbijeenkomsten over de bezuinigingsvoorstellen.: ‘Soest gaat al jaren achteruit op het gebied van groenonderhoud. Onze inwoners klagen er regelmatig over en u doet niets. Waar is uw creativiteit? Waarom lezen we nergens iets over winkel- en bedrijfsverenigingen die het onderhoud in de eigen omgeving voor hun rekening kunnen nemen? Afvalbakken legen in de winkelcentra bijvoorbeeld en zorgen dat zwerfvuil wordt opgeruimd. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?’’

52e25d21dc6421.95572339

Het voorstel om 40.000 euro te bezuinigen op het ruimen van hondenpoep vinden wij helemaal onacceptabel. De gemeente haalt voor 265.000 euro hondenbelasting op en geeft daar slechts 105.000 euro van uit aan hondenzaken. De rest verdwijnt in de Algemene Middelen, terwijl de poep blijft liggen op de uitlaatvelden. Dat gaan stinken, zoals op de hoek van de Hartweg/Schaepmanstraat waar dit college nog steeds geen maatregelen wil treffen, én het wordt een onhygiënische bende waar hondenziektes worden overgedragen: ‘Waarom besteedt u het geld van de hondenbelasting niet aan zaken waaraan u verwacht wordt het te besteden? Namelijk aan hond-gerelateerde zaken!’

Het is een eeuwig terugkerende vraag van ons … met een eeuwig terugkerend antwoord van de wethouder: hondenbelasting is geen doel-belasting maar een algemene belasting, die niet persé aan hond-gerelateerde zaken moet worden uitgegeven.

 

Feitjes terzijde:

  • Gemeenten mogen hondenbelasting heffen maar zijn daartoe niet verplicht! Deze bevoegdheid wordt verleend onder art. 226 van het Gemeente Wet
  • Hondenbelasting is geen doelbelasting. Gemeenten zijn dus niet verplicht om de opbrengst aan hondenfaciliteiten te besteden. De opbrengst verdwijnt in de algemene middelen van de gemeente en komt ten goede aan alle inwoners van de gemeente
  • De hond is de enige huisdier in Nederland waarover belasting geheven wordt
  • Gemeenten mogen geen Katten-, Paarden-, Duiven-, Kippenbelasting heffen omdat daarvoor een wettelijke basis ontbreekt

Poepveld Hartweg 2

 

Hierbij onze volledige tekst van de opiniërende raadsvergadering.

Onbegrijpelijk, dat u vrijwel geheel vasthoudt aan de oorspronkelijke plannen voor het bezuinigen op groenonderhoud … terwijl wij in de verslagen toch leuke dingen hebben gelezen. Voorstellen voor pluk-tuinen en groenadoptie … u doet er helemaal niets mee. Soest gaat al jaren achteruit op het gebied van groenonderhoud. Onze inwoners klagen er regelmatig over en u doet niets.

Waar is uw creativiteit?

Waarom lezen we nergens iets over winkel- en bedrijvenverenigingen die het onderhoud in hun eigen omgeving voor hun rekening kunnen nemen? Afvalbakken legen in de winkelcentra bijvoorbeeld en zorgen dat zwerfvuil wordt opgeruimd. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn?

Wij willen dat er meer toeristen naar Soest komen. Groen is dan belangrijk? Wellicht kan er geld voor het groen vrijgemaakt worden bij het programma Economie. Het is toch ook in het belang van de Economie dat Soest groen blijft.

Flauw is het antwoord op opmerkingen van inwoners tijdens een van die avonden over onkruid in de Kerkebuurt …. dat is niet aan de gemeente, maar aan RMN. We hebben toch afspraken gemaakt over beeldkwaliteit en als dat niet voldoet, dan treedt u toch op? Net zoals we afspraken hebben gemaakt over het groen –onderhoud op één niveau, behalve bij monumenten. Welk niveau wordt het nu, niveau 0?

En dan ook nog de werkgelegenheid, die verloren gaat bij Amfors. Uiteindelijk draait de gemeente Soest als mede-werkgever hier zelf voor op. Wat is het nu dan hiervan?

Ja .. en dan het voorstel om voor 40.000 euro te bezuinigen op het ruimen van hondenpoep, terwijl de bewoners juist vragen om dit niet te doen. Wij blijven het bizar vinden dat u voor 265.000 euro aan hondenbelasting ophaalt en daar slechts 105.000 euro van uitgeeft en straks dus maar 65.000 euro. En de poep blijft liggen op uitlaatvelden – dat gaat stinken, zoals op de hoek van de Hartweg/Schaepmanstraat (waar u het niet nodig vindt om maatregelen te treffen). En het wordt een onhygiënische bende …. waar hondenziektes worden overgedragen.

Waarom besteedt u het geld van de hondenbelasting niet aan zaken waaraan u verwacht wordt het te besteden? Namelijk aan hond-gerelateerde zaken!