Daar waar gemeente Soest, Zorgkantoor Achmea, Zorgpalet Baarn-Soest, SBBS/DDE zeggen dat een zorgvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag in Soesterberg behouden blijft, lijkt de Actiegroep ‘De Heybergh moet open’ een geheel andere mening te zijn toegedaan.

De samenwerkende partijen zeggen dat in ieder geval 15 ouderen zware zorg in het gebouw van De Heybergh blijven kunnen ontvangen en meerdere ouderen in de (nabije) omgeving.

De Actiegroep waarschuwt echter dat de verpleegzorgplaatsen verdwijnen en dat de Heybergh zelf hoogstwaarschijnlijk wordt verhuurd aan een andere partij (waardoor ook de huisvesting voor ouderen hier verdwijnt).

Dit lijkt dus helemaal niet op de positieve ontwikkeling voor Soesterberg, die eerder dit najaar door wethouder Van der Torre is beloofd! Wij blijven het hoe dan ook in de gaten houden.