Vandaag zijn we op werkbezoek geweest bij de archeologische opgraving op het oude korfbalveld achter de Staringlaan, hier in Soest. Hier zijn heel bijzondere vondsten gedaan: werktuigen en haardkuilen uit de midden steentijd (8800-4900 v.C.). Het betreft hier veel vuursteen, maar ook natuursteen.

IMG_2911

Ook u kunt de opgraving bezoeken. Ga naar de open dag op zaterdag 31 oktober. En leer hoe zo’n opgraving in z’n werk gaat.  Als DSN waren we niet voor bebouwing van het terrein. Het is sowieso beter als archeologische artefacten in de bodem bewaard blijven. Maar omdat de gemeenteraad van Soest toch wilde bouwen wordt dit terrein gelukkig wel onderzocht.

IMG_2904 IMG_2907

Er is een intacte bodemlaag uit de midden steentijd (9000-5000 jaar voor Christus) aangetroffen en dat is uniek in deze regio. Ook zijn er karrensporen gevonden uit de Middeleeuwen.

IMG_2894 IMG_2897 IMG_2885 IMG_2900 IMG_2899

De opgraving is in september gestart met proefboringen. En tijdens de proefboringen zijn  interessante vondsten gedaan. Er zijn veel vuursteensplinters gevonden. Dat betekent dat er op deze plek mensen vuursteen hebben bewerkt tot werktuigen.

IMG_2913 IMG_2917 IMG_2914 IMG_2920

Na de proefboringen wordt nu het terrein voorzichtig afgegraven in lagen van 5 cm.  en de grond wordt op het terrein gewassen en gezeefd. Deze opgraving zal waarschijnlijk tot kerstmis 2015 duren en daarna wordt al het gevonden materiaal onderzocht en gecategoriseerd.

Vindt u het ook interessant! Ga dan ook naar de open dag opgraving op 31 oktober 12.00 – 16.00 uur op de Staringlaan in Soest.

Wel vooraf eerst aanmelden bij de gemeente Soest.

Aanmelden Open dag Staringlaan