Al jaren wordt er nu al gepraat over dit verkeersplan. Hoeveel geld is er al niet uitgegeven aan vooronderzoek en nu ligt er een plan dat meer dan 10 miljoen euro moet gaan kosten. Voor de fractie van Democraten Soest Natuurlijk is dit bedrag belachelijk hoog. Het betreft hier subsidie uit Verder, maar dit geld komt evengoed gewoon van de belastingbetaler.

 

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat er geen kwantitatieve ambities opgenomen zijn voor openbaar vervoer, fietsgebruik en verkeersveiligheid, terwijl juist dat altijd leidend is geweest. Nog een opmerking over de beantwoording van de schriftelijke vragen. Wij vinden deze niet volledig beantwoord. En de vragen roepen weer nieuwe vragen op!

 

In het gemeentelijk vervoersplan is altijd de leidraad eerst de voetganger, dan de fietser en dan pas de auto geweest. In dit plan zien wij hier niets van terug.

 

Het hele plan lijkt te zijn opgehangen aan aannames mbt te verwachten autodrukte in 2020. De belangrijkste vraag is dan ook wat als de verwachte autodrukte uit allerlei berekeningen niet uitkomt.

 

Verkeersprognoses met behulp van computers worden in Nederland gemaakt sinds ongeveer 1965, al 50 jaar lang. De vervoerskeuze-gedrags-modellen zijn er in deze lange periode ongetwijfeld op vooruit gegaan. En zo lang economische groeitrends zich min of meer positief blijven voortzetten en het menselijk kuddegedrag daarbij blijft aansluiten, komen de voorspellingen verrassend vaak uit. Echter treden er min of meer dramatische trendbreuken op, zoals langdurige economische recessie of een fundamenteel andere houding van de jongere generatie tegenover de auto, dan blijken de prognoses waardeloos. Wat als de groei wegvalt en je dan het scenario weer doorrekent, is er dan nog wel een probleem?

 

Beter zou het zijn geweest als de gemeente Soest eerst is zou bekijken wat op termijn de gevolgen zijn van de verbreding van de A1 en de maatregelen die in Amersfoort plaatsvinden. Waarom voorop lopen en helemaal als de vertraging slechts enkele minuten bedraagt.

 

Wij denken dat met enkele kleine maatregelen de doorstroming al prima verbeterd zou kunnen worden. En denken dan met name aan:

  1. de bussen uit de Eikenlaan , door verplaatsing bushaltes naar andere kant van spoorlijn en optimalisering van de busroute (wat weten over de aantallen in- en uitstappers op alle haltes in Soest-Zuid?). Dit zou de verkeersveiligheid in de Eikenlaan sterk verbeteren en daar gaat het toch om in het GVVP;
  2. Veilige oversteek voor fietsers en voetgangers behouden bij het station mbv verkeerslichten
  3. Minimum aan ingrepen op het centrale kruispunt Soesterbergsestraat en Birkstraat, te denken valt hier aan het opheffen van het fietspad bij de Oude Utrechtseweg;
  4. Laatste “state of the art” technologie voor gecoördineerde verkeersregeling over het hele traject Koningsweg/Nieuweweg-Birkstraat (incl. file detectie, trein-nadering-detectie, data-opslag, enz.);
  5. Aanpassingen bij de woonstraten door “duurzaam veilig” ontwerp conform het GVVP
  6. Uit de Schoutenkampweg komen veel fietsers en voetgangers, die niet naar de oversteekplaatsen s’Jacobstraat en Braamweg gaan maar gelijk oversteken. Waarom niet de oversteekplaats van de s’Jacobstraat verplaatsen naar de meest gebruikte oversteekroute Schoutenkampweg!

 

In het voorliggende plan wordt oa. de oversteekbaarheid van de Ossendamweg moeilijker gemaakt. Bij het station verdwijnen de stoplichten voor de fietsers en voetgangers. Als dit plan gerealiseerd wordt dan is het wachten op verkeersslachtoffers, want achter de bult van de spoorweg gaan mensen dan oversteken, het verkeer zal sneller gaan rijden en zien die voetgangers niet. Een onverkwikkelijke situatie.

 

We hebben een GVVP en een hoofdwegenstructuur en daarmee zou eigenlijk al het verkeer in Soest over de hoofdroutes geleid worden … niet alleen ‘vreemd’ verkeer, maar ook eigen verkeer vanuit de gedachte dat als je ergens niets te zoeken hebt, dan hoef je er ook niet te zijn.

Maar nu in deze plannen gaan we onderscheid maken tussen vreemd en eigen verkeer: Tegelijkertijd wordt er gesteld dat de betere doorstroming meer doorgaand verkeer zal gaan aantrekken …. EN DAT IS WAAR WIJ AL JAREN VOOR WAARSCHUWEN EN WAARVAN WIJ AL JAREN ZEGGEN DAT WE DAT NIET MOETEN DOEN! Wat DSN betreft gaan we géén rare fratsen uithalen en gaan we ook niet ruim 10 miljoen euro gemeenschapsgeld uitgeven aan maatregelen die een toename van het verkeer bevorderen! Wel maatregelen die de verkeersveiligheid van onze inwoners verbeterd.

Schermafbeelding 2015-11-20 om 13.50.28

 

 

 

Dit nog ter overdenking.

 

De passage van de provinciale weg N221 door Soest, en daarmee de flessehals Ossendamweg-Vondellaan-Birkstraat moet worden aanvaard als een “fait accompli”.

 

Dit traject heeft een bepaalde maximale capaciteit, zeg 1,000 auto’s per (spits)uur per richting, en daar moet je het mee doen, tot in lengten van dagen (2030), met wat voor prognoses men ook komt aanzetten. En wat voor maatregelen je ook neemt.

 

Het is dan te verwachten dat men sluiproutes gaat zoeken, en daar zijn er maar 2 van: (1) via de spoorwegovergang Den Blieklaan-Foekenlaan -Van Beuningenlaan-Bartolottilaan, en (2) via Dalweg-Middelwijkstraat-Kerkstraat-Birkstraat.

 

De eerste sluiproute bestaat grotendeels uit woonstraten, en wanneer die allemaal “duurzaam veilig” worden versmald en bedrempeld, laten de niet-bewoners het—na enige leertijd—wel uit hun hoofd die route te kiezen.

 

De tweede route, die over hoofdwegen loopt (waarbij Dalweg meer een hoofdweg is dan Middelwijkstraat-Kerkstraat-Birkstraat), kan (op dit moment) nog wat meer verkeer verdragen, maar ook daar gaat de rek op den duur uit, en zal verzadiging optreden.

 

Deze problemen spelen, ook in de toekomst, alleen in de spitsuren, en zijn het gevolg van het woon-werk verkeer. Echter met de veranderende economie zou hier verandering in kunnen komen.

 

Het zakelijk verkeer en goederenvervoer, dat zich hoofdzakelijk tussen deze spitsuren afwikkelt, heeft geen grote problemen, ook in de toekomst niet, om Soest te bereiken en ook weer te verlaten. Ook het ‘economisch’ recreatieverkeer (denk bijv. aan bezoekers van het Nationaal Militair Museum en soortgelijke grootschalige instellingen) heeft geen last van de spitsen, evenmin als het meeste winkelbezoek. En bij bereikbaarheid, in de “visie” van het Beter Benutten/VERDER programma, gaat het juist om dit ‘economische’ verkeer. Reistijden in de spits mogen best 1,5 tot 2 keer zo lang zijn, als de reistijden buiten de spitsen, die vooral met het begrip bereikbaarheid te maken hebben.

           

Kortom, Soest gelegen middenin de Driehoek (A1/A28/A27) is en blijft uitstekend bereikbaar vanaf de A28/Soesterberg, de A1/Baarn en Bunschoten, en de A27/langs Bilthoven.

 

Als deze Driehoek (A1/A28/A27) naar behoren functioneert—en daar worden tot en met 2024 (als het niet later wordt) miljarden € in geinvesteerd —kan het economisch meest belangrijke verkeer, iedere best passende invalsweg naar Soest (en terug) kiezen, en ook binnen Soest de gewenste bestemming bereiken.

Schermafbeelding 2015-11-20 om 13.51.17

Schermafbeelding 2015-11-20 om 13.46.19