Schriftelijke vragen conform art. 46 Reglement van Orde

inzake voordelige collectieve zorgverzekering via de gemeente

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Soest, 16 december 2015

Geacht college,

Op de website van de gemeente Soest staat een bericht dat inwoners met een uitkering of een laag inkomen kunnen aansluiten bij de collectieve zorgverzekering die de gemeente speciaal hiervoor heeft afgesloten. Deze verzekering biedt, zo is te lezen, tegen een voordelige prijs een goede dekking voor veelvoorkomende kosten van chronische ziekte of handicap. Bovendien  betaalt de gemeente een deel van de premie van de aanvullende verzekering. Een en ander is tot stand gekomen vanwege de afschaffing van de landelijke regeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

 

De rekensom op de website roept bij ons de vraag op voor wie deze collectieve verzekering nu zo voordelig is. Voor de inwoners, voor de gemeente of voor de zorgverzekeraar?

Er staat namelijk dat:

  • er een korting is van 4,5 procent op de basisverzekering. Na de korting bedraagt de premie € 104,52 per maand
  • de gemeente Soest een deel van de premie van de aanvullende verzekering betaalt van      € 22,75 per maand
  • de maandelijkse premie voor de basisverzekering plus de aanvullende verzekering daarmee op een totaalbedrag van € 130,02 per maand komt

Volgens onze berekening zou de totale verzekering uitkomen op maximaal € € 127, 27 per maand. Maar waarschijnlijk valt deze een stuk lager uit doordat de gemeente een deel van de premie betaalt. Hoe verhoudt dit zich tot het op website vermelde totaalbedrag van € 130,02?

Vriendelijke groet,

 

Yolande Gastelaars

namens Democraten Soest Natuurlijk