Soester inwoners met een uitkering of een laag inkomen kunnen sinds enkele weken aansluiten bij de collectieve zorgverzekering die de gemeente Soest net als veel andere gemeenten speciaal voor dit doel heeft afgesloten als gevolg van de afschaffing Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

 

Op de site van de gemeente is te lezen dat deze zorgverzekering tegen een voordelige prijs een goede dekking geeft tegen veel voorkomende kosten van chronische ziekte of handicap. Daarnaast betaalt de gemeente een deel van de premie van de aanvullende verzekering, waardoor het aanbod nog aantrekkelijker wordt.

 

Tenminste … dat zou zo moeten zijn! Maar de rekensom op de gemeentelijke website gaat ergens mank: een maandelijkse premie van € 104,52 plus een aanvullende verzekering voor € 22,75 (waarvan de gemeente ook nog een deel zou betalen) die wordt aangeboden voor het totaalbedrag van € 130,02 per maand.

De totaalsom zou volgens onze berekening niet hoger mogen uitkomen dan maximaal € 127,27 (104,52 + 22,75), reden waarom wij het college de schriftelijke vraag hebben gesteld voor wie deze zorgverzekering nou zo voordeling is: voor de inwoners, voor de gemeente of voor de zorgverzekeraar. We wachten nog op antwoord.